WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Beroepsopleidingen

Onderwijsdoelstelling

De opleiding heeft tot doel om complementaire zorgverleners of zij, die deze functie in de toekomst ambiëren, met gedegen kennis en vaardigheden uit te rusten, zodat zij hun functie in de als Healing Touch Therapeut kunnen uitoefenen.
Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een goede integratie van theorie en praktijk. Dit betekent dat (landelijke) ontwikkelingen m.b.t. de functie worden vertaald in het onderwijstraject en het gekozen traject goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Dit opleidingstraject is modulair opgebouwd; iedere module heeft een vaste structuur. De studieactiviteiten worden uitgebreid beschreven, zodat duidelijk is wat er wordt verwacht aan voorbereiding en activiteiten tijdens de lesdagen en studieperioden.

Van de studenten verwachten wij een actieve leerhouding. De kern van het leren zit in het (groepsgewijs) uitwerken van (praktijk)opdrachten via het opsporen en verwerken van informatie en het oefenen van vaardigheden. De leidraad daarbij is ‘kennis heeft pas nut, als je ook iets met de kennis kunt doen’. Het kritisch denken vormt tevens de leidraad voor de opleiding. Er kunnen meerdere werkvormen gehanteerd worden en steeds zal een relatie worden gelegd met de reguliere en complementaire vormen van zorg. 

 

De beroepsopleiding kent 2 trajecten:

Healing Touch Practitioner (HTP)

Opteer je voor het volledige HT-opleidingsprogramma tot Healing Touch Practitioner (HTP), dan rond je Modules 1 tot en met 5 succesvol af.  De studielast van 1120 uren is binnen 3 jaar af te ronden. Na succesvolle afronding ontvang je het HT Practitioner diploma.

 

Healing Touch Therapeut (HTT)

Wil je meer kennis- en praktijkverdieping, dan kun je met de aanvullende themamodules het HT-opleidingsprogramma uitbreiden en je vormen tot een volwaardig HBO-conform geaccrediteerde Healing Touch Therapeut (HTT).  Deze HTT opleiding is bestemd voor hbo- of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau.

De studieperiode zal dan drie tot vier jaar zijn.  De studielast van 1680 studie uren is 60 CE’s.  Het diploma HTT is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO.