WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Therapeut

Voor de Healing Touch Therapeut staat het holistisch welzijn van de mens centraal, teneinde ons zelfregulerend en zelfgenezend vermogen uit te nodigen meer te stromen. De Healing Touch Therapeut heeft geen medisch-inhoudelijke taken, maar richt  zich op de complementaire, integratieve zorg van de ander. 

Daarnaast kan de Healing Touch Therapeut verantwoordelijkheid waarborgen van de beroepspecifieke Healing Touch competenties. Denk hierbij aan protocollering, het integreren van Healing Touch binnen landelijke richtlijnen van een eigen praktijk en transmurale samenwerking. Kortom, een Healing Touch Therapeut heeft een dynamische functie in de wereld van de reguliere en de complementaire zorg.  Voor zorg- en welzijnswerkers zou het net zo gewoon moeten zijn als pleisters plakken, gesprekstechnieken, medicatie verstrekken of een gedragsinterventie. De stageopdrachten bereiden de studenten hierop voor.

De student volgt Healing Touch modules 1 t/m 5, en het hele professionaliseringstraject inclusief de 6 masterclasses, intervisie, stageopdrachten en mentor begeleiding. De student wordt getoetst, rond alle studieopdrachten af tijdens de stageperiode en ontvangt een gecentificeerd diploma Healing Touch Therapeut na succesvolle afronding van de examen module.

Dit praktijkgerichte professionaliseringstraject is gericht op persoonlijke ontwikkeling, methodieken en de daarbij noodzakelijke theoretische kennis op post MBO/HBO niveau. De student beheerst de Nederlandse taal. Kennis van de Engelse taal is meegenomen doch niet noodzakelijk.

Het traject tot Healing Touch Therapeut is geschikt voor hbo-opgeleiden of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau, en HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding: Agenda

 

Bent u een nieuwe student?

 

Registreer dan hier