Healing Touch Nederland

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopactiviteiten georganiseerd door Healing Touch Nederland.

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en uiterlijk 14 dagen voor het begin van de activiteit, o.v.v. factuurnummer, cursusvermelding en locatie.

2. Indien een deelnemer verhinderd is een activiteit bij te wonen, geldt m.b.t. annulering door de deelnemer het navolgende:

  • Bij annulering van een cursus en/of themamodule tot uiterlijk 4 weken vóór de aanvangsdatum, wordt 50,- euro kosten in rekening gebracht. Het cursusgeld minus de kosten wordt tijdig gerestitueerd.
  • Bij annulering van een cursus en/of themamodule tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering van een cursus en/of themamodule na deze termijn is het totale cursusbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kunt u een gelijkwaardige plaatsvervanger opgeven die in uw plaats wilt deelnemen aan de cursus.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om u geen toegang tot de cursus te verlenen.

3. In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat wij aan enige schadevergoeding gehouden worden. In dat geval worden de cursusgelden redelijkerwijs gerestitueerd.

4. Kortingen in onze winkel worden enkel gegeven aan houders van een geldige HTN Studiepas of HTN Therapeutenpas.

Klik hier voor de uitgebreide versie van onze Algemene Voorwaarden

Organisatie


Healing Touch Nederlans is een stichting 
die is opgericht in 1996 en Lees verder...

Cursussen


Heb je Interesse om een Healing Touch
cursus te volgen? Lees verder....