WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Oefenactiviteiten

De oefenactiviteiten bieden gelegenheid de lesstof te oefenen en elkaar te ontmoeten. Je bent met collega’s in een gelijkwaardige relatie. Er is altijd een ervaren HTP aanwezig. Geschikt voor alle HT studenten, practitioners, therapeuten en begeleiders. Ook heel geschikt om zelf een behandeling te ontvangen. 

Haarlem

Contactpersoon Annebeth van Oene (HTP-A), Email: A.e.g.v.Oene@gmail.com, 1 x per maand wisselende avond

Oosterbeek

Contactpersoon: Marian van Brakel (HTP) , Email: info@praktijkmarianrenkum.nl

1x per maand wisselende avond

Het Healing Touch Netwerk in Nederland

Healing Touch Nederland en onze collega’s van Healing Beyond Borders Europe hebben samen de intentie om het HT netwerk uit te breiden en te versterken. Daarom delen wij graag elkaars agenda’s met diverse oefen- en intervisiegroepen die in het hele land actief zijn.