WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Wat is Healing Touch

De stichting Healing Touch Nederland is een non-profit organisatie die via het opleiden van studenten, het maatschappelijk en sociaal belang dient. 

Healing Touch NL is in 1996 gelijktijdig opgericht als de Amerikaanse moederorganisatie ''Healing Touch International, Inc.''. De oprichter was Janet Mentgen, een verpleegkundige die meer wilde doen voor de genezing en het welzijn van haar patiënten. De naam van de moederorganisatie is inmiddels aangepast in Healing Beyond Borders. Healing Touch Nederland is registerlid van de moederorganisatie Healing Beyond Borders

In Nederland is Healing Touch NL sinds 1996 dé meest ervaren opleider voor Healing Touch onderwijs. Wij richten ons vooral op de ontwikkeling van de eigen kwaliteiten van de deelnemers en bieden een passend programma aan.  Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanvulling op een bestaande praktijk of zelfs een eigen Healing Touch Praktijk. 

Over Healing Touch: 

Healing Touch is een ontspannende, verzorgende energetische werkwijze. Op een zachte manier, met of zonder aanraking,  draagt het bij aan het balanceren van het  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn. 

Het is een verzameling van gestandaardiseerde technieken.  De plm. 40 interventies hebben als doel balans, beweging te brengen in het energieveld. Centraal staat altijd het activeren van het  natuurlijk zelfhelend vermogen. Het is veilig voor alle leeftijden en werkt in harmonie samen met de standaard medische zorg en is complementair aan.

De handen van de Healing Touch Practioner zijn het instrument tijdens de behandelingen. Diverse handposities worden ingezet op het energie veld te activeren of juist tot rust te brengen. Naast de interventies is de beroepshouding van essentieel belang. In basis werkt de healing touch practioner vanuit integriteit, oprechtheid, vanuit het hart en met de juiste intentie.

De Healing Touch therapeut werkt vanuit het holistisch principe met het energieveld (aura), de energiecentra (chakra’s) en energiebanen (meridianen) ter ondersteuning en versterking van het natuurlijk immuun- en energiesysteem. Alles draait om het stimuleren van het zelfregulerend en zelfgenezend vermogen van de mens.

HTN richt haar cursusaanbod op professionals uit de (complementaire) zorg en degenen die vanuit ambitie en passie kennis willen maken met Healing Touch en de eigen intuïtie willen ontwikkelen. De cursussen van HTN kunnen geïmplementeerd worden binnen het eigen bijscholingstraject of als (om)scholing tot volwaardig Healing Touch Therapeut met een eigen praktijk. 

De kosten voor de opleiding werden inmiddels uit hoofde van om- of bijscholing via het UWV, Ministerie van Defensie en OLVG e.a. instellingen aan de deelnemer vergoed.