WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Inschrijven

Afscheidsborrel 2 december 2023 om 16 - 19 uur, InnerworkYoga Haarlem, €10

Praktijk activiteiten voor studenten : behandelingen  / praktijktoetsen / mentor / examen (2-12) 

Aanvullende opmerkingen:

 

of download PDF

Healing Touch Nederland: annulerings- en/of betalingsvoorwaarden 2022

Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle activiteiten, georganiseerd door Healing Touch Nederland:

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na aanmelding en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de activiteit, o.v.v. activiteit en locatie van de cursus. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons recht voor om U geen toegang tot de bijeenkomst te verlenen.
Kortingen worden enkel aan houders van een geldige Jaarpas gegeven. M.b.t. annulering gelden navolgende voorwaarden:
Indien een deelnemer verhinderd is de bijeenkomst bij te wonen, dient de annulering schriftelijk te worden ingediend bij cursus@healingtouch.nl.  Uitsluitend schriftelijke annuleringen vallen onder deze voorwaarden, welke schriftelijk worden bevestigd.
• Bij annulering van een cursus(sen) tot uiterlijk 4 weken vóór de aanvangsdatum wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De deelnamekosten minus de administratiekosten wordt tijdig gerestitueerd.
•Bij annulering van een cursus(sen) tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
•Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit is betaling van het gehele bedrag verschuldigd. Bij verhindering kunt u een plaatsvervanger opgeven die in uw plaats wilt deelnemen aan de cursus. U dient de gegevens van de vervanger doorgeven aan: cursus@healingtouch.nl

• Uitzondering bij aantoonbare OVERMACHT, zoals een aantoonbare gedateerde positieve Corona GGD test: bij annulering tot 1 dag (24 uur) voor de activiteit, wordt je deelname opgeschort. HTN brengt € 50 extra administratiekosten in rekening, terwijl de deelname is opgeschort en niet geannuleerd. Heb je een geldige jaarpas, dan worden geen € 50 administratiekosten in rekening gebracht.

In geval van annulering door de Academie houden wij ons het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat wij aan enige schadevergoeding gehouden worden. In dat geval worden de deelnamekosten redelijkerwijs gerestitueerd.
Kijk op de website voor onze uitgebreide HTN Algemene Voorwaarden.