WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Agenda

AANMELDEN ?                 Inschrijfformulier            Link leslocatie HAARLEM   

Overzicht perspectieven:

Na succesvolle afronding van module 1 - 2  - 3 ontvang je een Healing Buddy Certificaat. Dit is een mooie bijscholing voor professionals die meer over de aura, chakra's en energetische toepassingen willen toevoegen aan hun persoonlijke of professionele kwaliteiten.
Module 4  is een vervolgmodule om casuïstiek en behandelvorming te verdiepen.

De vernieuwde module 5 gaat na de zomer van start waarin de 1 daagse Masterclasses binnen de weekend programma's zijn opgenomen.  De modules 5 en 6 zijn bedoeld als bijscholing om je als complementair behandelaar in een bepaald energetisch veld of onderwerp te verdiepen. Er zal in 2024 een 7e Module zijn om een eindcertificaat te behalen.    

Weekend module 1 - Energetische ontwikkeling en bewustwording 

zondag 25 en zondag 26 februari 2023 9.30 - 18.00 uur, Haarlem.  Max 10 deelnemers.  (volgende Module 1 start op 4 en 5 november 2023)

 • € 395 volle prijs 

 • incl. werkboek

 • Energetisch meetinstrument (houten pendel)

 • Studiejaarpas t.w.v. € 45

 • 2 digitale meditaties

 • deelnamebewijs

 • studiebegeleiding naar Module 2 voor doorgaande studenten (2 praktijkochtenden om uit te wisselen en te oefenen, incl. 1 praktijktoets)

Inschrijfformulier

Weekend module 2 - Energetische patronen en verdieping

zaterdag en zondag  1 en 2 april 2023, 9.30 - 18 uur, Haarlem. Max. 10 deelnemers. 

 • € 420 volle prijs

 • incl. werkboek

 • 2 digitale meditaties

 • deelnamebewijs

 • studiebegeleiding naar Module 3 (incl. 2 praktijkochtenden om uit te wisselen en te oefenen, 1 praktijktoets).

 • 10% Korting op de leskosten met Jaarpas     

  Inschrijven   Inschrijfformulier     

Weekend module 3 - Energetische ontwikkeling subtiele lichaam

zaterdag en zondag 17 en 18 juni 2023: van 9.30 - 18.00 uur, Haarlem. Max. 10 deelnemers. 

 • € 420, incl thee/koffie/water & versnaperingen

 • incl. 2 digitale meditaties

 • studiebegeleiding naar Module 4 (2 praktijkactiviteiten)

 • deelnamebewijs

 • Buddy certificaat en button 

 • 10% Korting op de leskosten met Jaarpas 2022 

   Inschrijfformulier     

Weekend module 4 - Casus management en professionele praktijkontwikkeling : 

za/zo 21 en 22 oktober 2023: za, zo 9.30 - 18.00 uur. 

 • € 420, incl thee/koffie/water & versnaperingen

 • incl. 2 digitale meditaties

 • studiebegeleiding naar Module 5 (praktijkactiviteit zaterdag op 28 oktober en 25 november  9.30 - 12.30 uur)

 • deelnamebewijs

 • HT Buddy eindcertificaat 

 • € 420 incl. studiebegeleiding naar Module 5. Studiejaarpas verplicht.

 • Inschrijven uiterlijk 15 september 2022 opgeven     Inschrijfformulier     

Module 5 - Eindevaluatie en portfolio examen

za / zo 15 en 16 april 2023, 9.30 - 17 uur, Studio ZOED, Haarlem portfolio examen Healing Touch Therapeut, SNRO geaccrediteerd diploma 

 • Toelatingseis : portfolio met minimaal 50% van jouw studie-opdrachten, incl. 2 casussen.

 • € 420, incl. thee/koffie, versnaperingen, 2 x lunch en afstudeer borrel op zondag met familie en vrienden.

 • Docent: Wietzke van Oene

 • Examinator Onno Stijl, CHTP 

 • Inschrijven uiterlijk 1 maart 2023       Inschrijfformulier     

WEBSITEMASTER:  Hier komt informatie over de vernieuwde Modules 4,  5 en 6 gepland na de zomer en begin 2024. Module 7 (portfolio examen) najaar 2024.

MASTERCLASSES 

Je ontvangt een deelnamebewijs met 7 bijscholingsuren per dag. Alle Masterclasses zijn eendaagse trainingen van 9.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur. 
Kosten: € 112,50, incl. werkboek, thee/koffie.  Locatie: Haarlem. 

Iedere energetisch of complementaire zorg student of therapeut die zich in het betreffende thema wil verdiepen, ook van andere stromingen, is van harte welkom zich in te schrijven.  

Meten is Weten: vrijdag 17 februari 2023 

·         de pendel als diagnose middel inzetten 

·         kwaliteitsmetingen met  de Bovis meter uitvoeren    

·          de kracht van intentie

·          Proefondervindelijk onderzoek

 

Kennismaking met energetische patronen bij Trauma:            vrijdag 17 maart 2023

·         spanning en blokkades herkennen

·         gepaste aanraking / celluair bewustzijn in theorie / 

           praktijk 

·         meer over shocktrauma en PTSS

·         de Haralijn herkennen, meten, uitnodigen en        verhelderen.   

 Kennismaking met 49 kleine Chakra's : vrijdag 23 juni 2023

 • Iedere laag van de aura heeft 7 kleine chakra's die met die laag samenwerken
 • iedere kleine chakra's heeft op haar beurt weer invloed op een van de 7 lagen
 • je leert de locaties van al deze chakra's en de energetische invloed
 • vormen van beinvloeding zoals massage of visualiaties
 • Dit is ook een mooie bijscholing voor masseurs

 NA DE ZOMER ZIJN DE MASTERCLASSES GEINTEGREERD IN HET NIEUWE OPLEIDINGSAANBOD (Modules 5, 6 en 7).  

 

  Inschrijfformulier     

Aanmelden en betaling:

 • Staat jou keuze er niet bij, dan is die Masterclass het volgende seizoen of kalenderjaar gepland en wordt nog bekendgemaakt.
 • Alle inschrijvingen of bestellingen uitsluitend via het inschrijfformulier.
 • Inschijven uiterlijk 2 weken v.t.v.! Je krijgt direct een ontvangstbevestiging en uiterlijk 1 week v.t.v. de inhoudelijke informatie. 
 • Wanneer een onderdeel vol is, dan schuift jouw inschrijving door naar een volgende datum voor hetzelfde onderdeel.
 • Je ontvangt na aanmelding een bevestiging en factuur. De lesprijzen zijn niet BTW belast. De lesmaterialen wel, zoals boeken welke apart op de factuur staan.
 • Gespreide betalingsregeling per kalenderjaar is na overleg, mogelijk.
 • Voor de hoofdmodules 1 t/m 3 kunnen wij jouw studiepunten V&V Kwaliteitsregister aanvragen voor € 60 extra per module. 
 • Onverhoopt annuleren? Lees de annuleringsvoorwaarden op je factuur.
 • Ieder kalenderjaar worden de modules 1-2-3 aangeboden.
 • Afhankelijk van jouw startmoment, kan het voorkomen dat je het 2e kalenderjaar de vervolgmodules kan vervolgen. 
 • De nieuwe planning wordt ieder jaar in november bekend gemaakt via de Nieuwsbrief en deze website.