WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Aurapatronen bij de meest voorkomende karakterstructuren

Planning: deze masterclass wordt in 2022 aangeboden

“Je onbewuste is bereid om het leven te accepteren zoals het je overkomen is.

Je kunt het transformeren in een nieuw licht, zodat je niet langer blijft steken in waar je ooit begon.
Het is ermee als met de puntige dorens die de begeleiders zijn van sterke rozen.
De bloeiende rozenstruik verspreidt zijn geur tot ver in de omtrek.”

Introductie

Ben je nieuwsgierig naar de energetische aspecten waarom je doet wat je doet? Overkomt het je bij herhaling dat je denkt: “waar komt dit toch vandaan? Hoe ga ik hiermee om?” Karakterstructuren (gebaseerd op de theorieën van Wilhem Reich) bieden je niet alleen inzichten, maar ook een uitnodiging tot persoonlijk inzicht en groei. We proeven vanmiddag aan de weerslag hiervan in de aura. (B. Brennan, Licht op de Aura, Hoofdstuk 13).

Omschrijving

Karakterstructuren vormen zich tijdens de kindertijd als beschermingsmechanismen in reactie op de omgeving. Iedereen ontwikkelt ze in het opgroeien van kind tot volwassene. Aanvankelijk tonen ze zich in de vorm van spierspanningen. Later worden ze tot gewoonte patronen, die onze gedachten, gevoelens en gedrag bepalen. Ongemerkt kunnen ze ons behoorlijk in de weg zitten. In onze relaties en ook in het verwezenlijken van wie we werkelijk zijn. Het is alsof we een strak pak dragen, waarin we ons niet vrij kunnen bewegen. Dit heeft ook zijn weerslag in de aura en geeft een verschillend beeld met een eigen kracht en zwakheden.

Toepassing en meerwaarde

Het gaat hier om praktijkgerichte ervaring waarbij het interessante is dat niet alleen de psychologische en lichamelijke achtergronden worden behandeld, maar juist het energetische component.

Werkwijze

Na korte introductie met theorie van de vijf karakterstructuren en het uitvoeren van de lichamelijke oefeningen die bij elke structuur horen, is de eerste stap het herkennen van de eigen structuur. Dit doen we met elkaar.

Doel

Na deze middag :

 • Heb je meer inzicht en compassie in natuurlijke grenzen bij jezelf.
 • Ontwikkel je meer ruimte en begrip over energie blokkades.
 • Kun deze uitnodigen om in de aura meer te ontspannen.
 • Kun je inzien hoe je anders met ervaringen om kan gaan.

Doelgroep

Geïntereseerden in persoonlijke ontwikkeling, natuurlijk / integraal, studerende of werkende psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici.

Programma

 • Kennismaken
 • De actuele relevantie van karakter structuren
 • Toelichting op de werkwijze ( ervaren van en onderzoek naar de structuur als pantser)
 • Introductie theorie karakter structuren
 • Reich en Brennan’s inzichten
 • Spierspanning en ademhaling
 • Stroom en weerstand
 • De dynamiek van ziel en persoonlijkheid
 • Plenaire oefening “stroom en weerstand”
 • De aurapatronen
 • Afronding

Doelstelling

 1. Inzicht in zowel de theorie en achtergronden van karakterstructuren.
 2. De mogelijkheid om fysieke en energetische technieken toe te passen.
 3. Geëvalueerd welke structuren dominant in hem/haar aanwezig zijn.
 4. De kunde om de karakterstructuren in de praktijk te herkennen of toe te passen

Literatuur:

Hans Mennes, Utrecht 2003 - De vijf karakterstructuren. Wat kan je er mee?

Barbera Brennan, 2010 Licht op de Aura