WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Beroepsopleidingen

Onderwijsdoelstelling

De opleiding heeft tot doel om complementaire zorgverleners of zij, die deze functie in de toekomst ambiëren, met gedegen kennis en vaardigheden uit te rusten, zodat zij zich als Healing Touch Therapeut kunnen profileren.
Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een goede integratie van theorie en praktijk. Dit betekent dat (landelijke) ontwikkelingen m.b.t. de functie worden vertaald in het onderwijstraject en het gekozen traject goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Dit opleidingstraject is modulair opgebouwd; iedere module heeft een vaste structuur. De studieactiviteiten worden uitgebreid beschreven, zodat duidelijk is wat er wordt verwacht aan voorbereiding en activiteiten tijdens de lesdagen en studieperioden.

Kritisch en objectief denken vormt samen met de ontwikkeling van eigen intuïtie en vaardigheiden, de samenhang van de opleiding.Deze beroepsopleiding is bestemd voor hbo- of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau. Van de studenten verwachten wij een actieve leerhouding. De kern van het leren zit in het (groepsgewijs) uitwerken van (praktijk)opdrachten via het opsporen en verwerken van informatie en het oefenen van vaardigheden. De leidraad daarbij is ‘kennis heeft pas nut, als je ook iets met de kennis kunt doen’. 

De beroepsopleiding kent 2 beroepsopleidings trajecten:

Healing Touch Practitioner (HTP)

Je volgt de hoofdmodules 1 tot en met 5 van 12  intensieve dagen, met tentamens en een stagejaar. De studielast van totaal 1120 studie uren is binnen 3 jaar af te ronden. Na succesvolle afronding ontvang je naast het HT Practitioner Certificate of Completion als Healing Touch Practitioner (HTP) uitgegeven door Healing Beyond Borders USA. 

Healing Touch Therapeut (HTT)

Wil je meer kennis- en praktijkverdieping, dan kun je met de aanvullende masterclasses het opleidingsprogramma uitbreiden en je verder vormen tot een volwaardig HBO-conform geaccrediteerde Healing Touch Therapeut (HTT).  De studieperiode zal 3 tot 4 jaar zijn. De studielast van 1680 les en studie uren is 60 CE’s.  

Het diploma HTT is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO. Wat je hiermee kan doen, hangt af van jouw andere beroeps- en vooropleidingen en of je elders Medische en Psychosociale Basiskennis hebt afgerond en zo ja, voldoet aan de dienaangaande jaarlijkse bijscholingsverplichting. 

Je kunt je bij ons informeren over jouw instap- en vervolgmogelijkheden.Je zou kunnen zeggen dat dit een mooie specialisatie is boven op jou eigen professie. Met dit diploma kun je je aanmelden bij beroepsorganisaties, die ook het belang van bijsholing binnen de complementaire zorgsector onderschrijven.