WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Beroepsopleidingen

Onderwijsdoelstelling

De opleiding heeft tot doel om complementaire zorgverleners of zij, die deze functie in de toekomst ambiëren, met gedegen kennis en vaardigheden uit te rusten, zodat zij zich als Healing Touch Therapeut kunnen profileren.
Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een goede integratie van theorie en praktijk. Dit betekent dat (landelijke) ontwikkelingen m.b.t. de functie worden vertaald in het onderwijstraject en het gekozen traject goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Dit opleidingstraject is modulair opgebouwd; iedere module heeft een vaste structuur. De studieactiviteiten worden uitgebreid beschreven, zodat duidelijk is wat er wordt verwacht aan voorbereiding en activiteiten tijdens de lesdagen en studieperioden.

Kritisch en objectief denken vormt samen met de ontwikkeling van eigen intuïtie en vaardigheiden, de samenhang van de opleiding.Deze beroepsopleiding is bestemd voor hbo- of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau. Van de studenten verwachten wij een actieve leerhouding. De kern van het leren zit in het (groepsgewijs) uitwerken van (praktijk)opdrachten via het opsporen en verwerken van informatie en het oefenen van vaardigheden. De leidraad daarbij is ‘kennis heeft pas nut, als je ook iets met de kennis kunt doen’. 

De beroepsopleiding kent 2 professionele trajecten:

Healing Touch Practitioner (HTP)

Je volgt het HT-opleidingsprogramma tot Healing Touch Practitioner (HTP) door Modules 1 tot en met 5 succesvol af te ronden. De modules 1 t/m 5 omvatten totaal 12  intensieve dagen, met studie-opdrachten en een stagejaar. De studielast van totaal 1120 studie uren is binnen 3 jaar af te ronden. Na succesvolle afronding ontvang je naast het HT Practitioner Certificate of Completion, uitgegeven door Healing Beyond Borders USA.

Met dit certificate kun je je wereldwijd presenteren als Healing Touch Practitioner, binnen het gevestigde zorgstelsel of als zelfstandig werkende praktijkhouder.  Met dit certificate of completion kun je je ook aanmelden bij enkele beroepsorganisaties in Nederland.

Wil je mentor of docent worden, dan is het nodig om nog extra te certificeren.   

Healing Touch Therapeut (HTT)

Wil je meer kennis- en praktijkverdieping, en daarmee aan de in Nederland gestelde eisen voldoen van een professioneel werkzame therapeut, dan kun je met de aanvullende themamodules het HT-opleidingsprogramma uitbreiden en je verder vormen tot een volwaardig HBO-conform geaccrediteerde Healing Touch Therapeut (HTT). 

De studieperiode zal 3,5 tot 4 jaar zijn. Deze overlapt het traject Healing Touch Practitioner. Er is een HTT examendag.

De studielast van 1680 les en studie uren is 60 CE’s.  Het diploma HTT is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO.

Met dit diploma kun je je aanmelden bij beroepsorganisaties die de complementaire zorgsector ondersteunen.