WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Masterclasses

Intensieve ééndaagse masterclasses als bijscholing?

De masterclasses zijn zowel onderdeel van de Healing Touch opleiding als toegankelijk voor andere natuurlijk / integraal / complementair geïnteresseerde studenten of energetisch werkende professionals. De onderwerpen en docenten zijn:

  • Meten = Weten 1 en 2 (2  dagen) - Wietzke van Oene
  • Trauma & Energiewerk 1 en 2 (2 dagen) - Charlotte van der Molen en Wietzke van Oene
  • Aurapatronen bij de meest voorkomende karakterstructuren (1 dag) - Anke Harmsen
  • Praktijkvoering : Licht en zicht op een eigen praktijk (1 dag) - Wietzke van Oene
  • Energetisch Praktijkbeheer (1 dag) - Carmelita de Miranda
  • Kosmisch bewust zijn 1 en 2 ( 2 dagen) - Carla Groen

We verwelkomen externe studenten, therapeuten of zorgprofessionals de inspirerende dagen  als bijscholing mee te doen. De Masterclasses kunnen op zich ook meetellen als beroepsmatige bijscholingspunten. Onze ervaring is dat alle Masterclasses door de beroepsorganisaties worden erkend wanneer dit wordt gevraagd. Er zijn voor ons teveel beroepsorganisaties om dit voor jou te vragen (plm. 450 in Nederland). We vragen daarom de geïnteresseerden om dit zelf bij hun beroepsorganisatie te checken. Omdat de opleidingsonderdelen als geheel zijn geaccrediteerd door de SNRO, is er tot nu toe nog geen beroepsorganisatie bij ons bekend die de Masterclasses als bijscholing heeft afgewezen. We horen enkel positieve reacties.

Meer informatie en data is via de Agenda te vinden. Locatie: Haarlem.