WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

FAQ’s : Veel voorkomende vragen

Wat is Healing?

De letterlijke vertaling van healing is genezing. Bij healing komt men in feite in contact met de aura van een ander. De aura is het energieveld dat iedereen omgeeft. Ook dieren, bloemen en stenen hebben een aura. Sommige mensen kunnen deze energievelden waarnemen of aanvoelen. Binnen de Oosterse filosofie gaat men ervan uit dat iedereen een energielichaam heeft. Het energielichaam omvat 3 verschillende systemen die samenwerken: het energieveld (aura), de energiebanen (meridianen) en de energiecentra (chakra's). Dit energielichaam bevindt zich binnen en om ons fysieke lichaam.
Voor healing zijn 2 mensen nodig waarvan een de healer (helper) en de ander de zorgvrager, cliënt of ontvanger. De healer kijkt of zich in de aura of chakra's van de ander blokkades of verdikkingen bevinden. Als dit het geval is, stroomt de energie niet optimaal en is de ontvanger niet in balans. Wij zitten dan meestal niet lekker in ons vel, of hebben zelfs duidelijke klachten. Healing Touch helpt de aura van de ontvanger 'schoon te maken', wat verlichting en ontspanning teweeg kan brengen. Blokkades worden opgeruimd, waardoor de ontvanger meer in balans komt, de energie in en om het lichaam meer doorstroomt en hij/zij meer in contact staat met zichzelf.

Waar komt Healing Touch vandaan?

Healing Touch (HT) is halverwege de jaren zeventig als verpleegkundige interventie ontwikkeld door Janet Mentgen, geregistreerd verpleegkunde. Healing Touch wordt in de U.S.A. sinds 1975 onderwezen aan studenten verpleegkunde binnen het ziekenhuiswezen en aan andere professionele hulpverleners, maar ook aan geïnteresseerde leken (mantelzorgers), en sinds 1996 ook in Nederland. Inmiddels is Healing Touch opgenomen in de Nursing Intervention Classification (NIC) als interventie ter bevordering van het welbevinden van zorgvragers. Sinds 1989 hebben 86.000 mensen wereldwijd de Healing Touch opleiding gevolgd.

Hoe werkt Healing Touch?

Healing Touch is een bioveld therapie, dat wil zeggen een op energie gebaseerde benadering om gezondheid en welzijn te bevorderen.
Er wordt gebruik gemaakt van aanraking om het menselijk energiesysteem te beïnvloeden, met name het energieveld dat het lichaam omgeeft en de energiecentra die de energiestroom van het energieveld naar het fysieke lichaam reguleren. Bij deze zachte niet-indringende technieken gebruikt men de handen om de menselijke energievelden en de omgeving in beweging te brengen en op te helderen, er energie aan toe te voegen en deze in balans te brengen. Hierdoor worden de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid en het welzijn van de cliënt beïnvloed. Healing Touch wordt gedefinieerd als een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling met de intentie te helpen helen. Hierbij gebruikt de hulpverlener de handen en de hart energie als instrument.

Wat is het verschil tussen Healing Touch bijv. Reiki, Therapeutic Touch, Touch for Health, Quantum Touch?

Healing Touch omvat niet één techniek met variaties op het thema, maar is een programma met een 40-tal veelzijdige technieken welke, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, gericht kunnen worden gebruikt. Hiermee wordt energetische disbalans uitgenodigd weer meer in balans te komen, waardoor het zelfregulerend vermogen van de ander wordt geactiveerd. Healing Touch kent geen inwijdingen, initiaties of gebruik van symbolen in woord of teken, zoals gebruikelijk bij Reiki. Er worden ook geen spiertesten gebruikt zoals bij Touch for Health. Er worden geen ademhalingstechnieken gebruikt zoals bij Quantum Touch.
Therapeutic Touch is de enige techniek vanuit eenzelfde basis: men werkt vanuit het hartcentrum, universele energie is vrij en iedereen kan hier gebruik van maken. Healing Touch biedt gerichte healing technieken, afkomstig uit verschillende disciplines en invalshoeken. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeksresultaten bekend welke aantonen dat pijnvermindering, stress reductie en verhoging van levenskwaliteit te verwachten zijn naar aanleiding van de behandelingen.

Voor wie is een Healing Touch behandeling geschikt??

Healing Touch is geschikt voor iedereen, van jong tot oud. Ook baby's kunnen bij een healer terecht. Kinderen zijn heel ontvankelijk voor healing, doordat ze nog open en onbevangen zijn. Met healing worden goede resultaten geboekt bij huilbaby's, hyperactieve kinderen en kinderen die slecht slapen of angstig zijn.
Voor volwassenen die vaak onder grote druk staan, burnout of stress symptomen hebben is het kunnen ontspannen veelal niet meer vanzelfsprekend. Dan heeft Healing Touch een aantal technieken, zoals de "Mind Clearing", die kunnen helpen meer te ontspannen. Voor ouderen valt te denken aan de kwetsbare jaren aan het einde van het leven, waarbij ontspanning en het vredig kunnen loslaten een belangrijk onderdeel vormen. Voor hen zijn vooral de 'Scudder techniek" en "Chakra Spread" geschikt.

Wat gebeurt er tijdens een Healing Touch behandeling?

Tijdens een Healing Touch behandeling vertelt de cliënt/zorgvrager in het kort wat de hulpvraag is. De healer gebruikt vervolgens zijn/haar handen om daaraan gerelateerde verdikkingen in de aura op te sporen. Ook zal de healer checken waar het energielichaam wel en niet in balans is. Door de energie blokkades weer in beweging te brengen en schoon te maken, wordt het zelfhelend vermogen van de ontvanger/cliënt gestimuleerd. Dit helpt om weer meer in balans te komen en meer te ontspannen. Mensen wisselen constant energieën uit. Dit verklaart waarom u zich, bijvoorbeeld na een gesprek met iemand, helemaal leeg en uitgeput voelt, terwijl u zich na een gesprek met een ander weer energiek voelt.
Tijdens een Healing Touch behandeling kunnen gevoelens naar boven komen die te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis. Dit kan soms pijnlijk en verdrietig zijn, maar ook tegelijkertijd bevrijdend werken.
Aan het einde wordt weer gecheckt welke invloed de behandeling heeft gehad. Zodoende kunnen chronische problemen worden opgespoord en kan worden besproken of u meer behandelingen nodig zou kunnen hebben. Een Healing Touch therapeut houdt een cliënten dossier bij, uiteraard gebonden aan de privacy wetten en de Healing Touch Ethische Code en Praktijkstandaard.

Bij welke klachten kan een Healing Touch behandeling helpen?

In principe is Healing Touch geschikt voor allerlei soorten klachten. Voor buikpijn, hoofdpijn en psychische of emotionele problemen bijvoorbeeld, maar ook voor eenvoudige kwaaltje of een kleinere blessure, zoals een schaafwond. Er worden speciale technieken gebruikt om bijvoorbeeld de effecten van narcose of vervuiling uit het energieveld te verwijderen, om fantoompijnen te verlichten, verschillende vormen van hoofdpijn te helpen verlichten, de genezing van wonden te versnellen en littekens te verfraaien. Met klachten kunt u altijd naar een Healing Touch therapeut. Maar ook als u geen specifieke klachten heeft kunt u bij een Healing Therapeut terecht voor een behandeling. Een Healing Touch behandeling is ontspannend en stimuleert innerlijke rust en weerbaarheid.

Knap je direct op na een Healing Touch behandeling?

Sommige mensen merken tijdens de behandeling direct iets. Hun geest komt tot rust, hun lichaam ontspant zich dieper en ze voelen de energie weer door hun lichaam gaan stromen. De meeste mensen voelen zich na afloop van een behandeling veelal blijer en lichter. Dit gevoel kan dagen doorwerken of zelfs blijvend zijn. Het gebeurt ook dat mensen de periode na de behandeling iets merken, of dat ze geen enkel verschil waarnemen. Dit betekent niet dat de behandeling niet heeft geholpen. Soms heeft het energetische werk wat langer de tijd nodig om 'door te dringen'. Na maximaal 3 behandelingen moet duidelijk zijn of de Healing Touch behandelingen voor de ontvanger leiden tot een verbetering van de klachten. Het kan zijn dat een andere therapie op dat moment meer invloed heeft op het genezingsproces en het subtiele energiewerk misschien later weer aan bod kan komen. Dit kan met een Healing Touch therapeut worden besproken. Uw welzijn is het belangrijkste.

Zijn er bijwerkingen bekend?

Noch uit onderzoek, noch uit praktijkervaring zijn bijwerkingen van Healing Touch bekend. Wel komt het een enkele keer voor dat de zorgvrager tijdens de interventie, in het bijzonder bij het activeren van het energieveld, een licht duizelig of vol gevoel meldt. Dit kan wijzen op een te grote energie-inname. Aangeraden wordt dan extra te harmoniseren, vooral in de richting van de benen en de voeten om zo het teveel aan energie te laten afvloeien.

Zijn er contra-indicaties voor het geven van Healing Touch?

Voor Healing Touch wordt één contra-indicatie gegeven: bij acute verwardheid (psychose, delirium). De zorgvrager is dan niet in staat gedurende ongeveer 5 minuten rustig te zitten of te liggen en kan de handbewegingen van de interventie interpreteren binnen de aanwezige waanbeelden. Dit is niet wenselijk.

Hoe lang duurt een Healing Touch behandeling?

Gemiddeld duurt een behandeling een tot anderhalf uur, dit is afhankelijk van de hulpvraag van de ontvanger. Minimaal wordt er een uur uitgetrokken.
Bij kleinere kwetsuren, of de behandeling van kinderen kan de duur van de behandeling wat korter zijn.

Wat kost een Healing Touch behandeling?

De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van de ervaring en scholing van de healer. U kunt rekenen op een bedrag tussen € 55 en € 95 per keer. Studenten in opleiding voor therapeut kunnen om een donatie vragen.

Worden Healing Touch behandelingen vergoed door zorgverzekeraars?

Afhankelijk van het verzekeringspakket van de cliënt en de beroepsvereniging waarbij de Healing Touch therapeut is aangesloten, kunnen behandelingen voor gedeeltelijke of gehele vergoeding in aanmerking komen. Dit is mede afhankelijk van de inhoud van uw verzekeringspakket. Voor particulieren valt Healing Touch over het algemeen onder complementaire of alternatieve behandelingen. Worden de behandelingen binnen een reguliere zorginstelling aangeboden, dan vallen zij onder Complementaire Zorg.

Waar vind ik een Healing Touch therapeut

U vindt Healing Touch behandelaars verspreid door heel Nederland. Op deze website onder HT PRAKTIJKEN vindt u een lijst met behandelaars, met achter hun naam ook hun opleidingsniveau (oplopend van niveau 1 als student tot niveau 5 of CHTP als professioneel afgestudeerd en gecertificeerd Healing Touch therapeut). U kunt contact opnemen met een behandelaar die het dichtst bij u in de buurt woont.

Wat doe ik als ik onoplosbare klachten heb over een behandeling van een Healing Touch beoefenaar?

Wanneer er ervaringen zijn die de ethische code overtreden, verzoeken wij u een schriftelijk klacht te sturen naar het bestuur van de Stichting Healing Touch Nederland. De Ethische code staat op onze website onder STICHTING HEALING TOUCH NEDERLAND.

Hoe kan ik Healing Touch therapeut worden?

In principe kan iedereen healen. In één cursus Healing Touch (module 1) kunt u al ervaren welke mogelijkheden u in zich heeft. Voelt u ervoor om door te gaan, dan leert u tijdens de Healing Touch opleiding om te gaan met de energieën van uzelf en een ander en tegelijkertijd met beide benen op de grond te blijven staan.Vervolgens kunt u in modules 2 en 3 uw basiskennis uitbreiden en verdiepen.
Mocht u ervoor kiezen om professioneel met Healing Touch te gaan werken, dan zijn modules 4 t/m 7 daarop gericht. De volledige Healing Touch opleiding is een modulaire opleiding die wordt afgerond met een eindcertificaat, indien 80% van de opleiding met succes is doorlopen. 

Belangrijke begrippen in de Healing Touch cursussen en opleiding zijn:

Assessment: het verzamelen van informatie van de cliënt, de observaties en gegevens over het energie systeem om Healing Touch interventies te kunnen toepassen op holistische basis.
Energie systeem: het energie systeem heeft drie onderdelen (energieveld ook wel aura genoemd, energiecentra, ook wel chakra's genoemd en energiebanen, ook wel meridianen genoemd). Deze drie onderdelen werken voortdurend met elkaar samen om ons energetisch zo veel mogelijk in balans te houden.
Energie-uitwisseling: ieder mens wordt opgevat als een energiesysteem dat in contact staat met zijn omgeving en met anderen, waardoor een energie-uitwisseling plaatsvindt; Basic Healing Touch Sequence is de basis techniek die in Healing Touch wordt toegepast om het menselijk energie systeem te beïnvloeden. De techniek kent de volgende onderdelen: intake, voorbereiding van de healer, energetische assessment voor de behandeling, Healing Touch interventie, energetische assessment na de behandeling, aarden en loslaten, evaluatie of feedback.
Intentie: de zorgverlener wil iemand helpen vanuit het hartcentrum met zijn/haar hoogste goed in gedachten en houdt de aandacht daarop gericht. Helen: helen omvat meer dan genezen op lichamelijk niveau; het gaat vooral om het stimuleren van het zelfhelend vermogen van de ander, zowel lichamelijk, mentaal als psychosociaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Het is een dynamisch proces van heel worden.
Healing Touch Therapeut: dit is een persoon die Healing Touch beoefent of een andere vorm van helende praktijk uitoefent en die het innerlijke zelf zodanig heeft ontwikkeld dat hij een positieve invloed kan uitoefenen op het welzijn van de ander. Dit wordt gedaan door als doorgeefluik de universele energie te laten stromen, terwijl de therapeut goed geaard blijft. De Healing Touch therapeut laat de uitkomst los, zodat healing kan plaatsvinden voor het hoogste goed van de ander.
Aarden: de zorgverlener zorgt te allen tijde geaard te zijn, door 'met beide benen op de grond te staan' en zweverigheid te vermijden. Het kan de cliënt helpen om hetzelfde te doen.
Chakra connection is een energietechniek die ontwikkeld is door Dr Brugh Joy, arts, met als doel om de energie van het lichaam te openen en in evenwicht te brengen, om de energetische beweging van chakra naar chakra door het hele lichaam te bevorderen door belangrijke energiecentra met elkaar te verbinden om een vrije stroom te stimuleren. (Boek: Joy's Way van Dr Brugh Joy).
Chakra Spread is een energietechniek die ontwikkeld is om de chakra's te openen en een diepe healing mogelijk te maken. Chakra Spread in een stoel is een afgeleide versie van Chakra Spread waarbij de cliënt zich in een liggende positie bevindt.
Hoofdpijntechnieken zijn het energiewerk voor verschillende soorten hoofdpijn waarbij evenwicht wordt hersteld op basis van de oorzaak, zoals spannningshoofdpijnen, sinus, migraine, cluster hoofdpijn en hoofdtraumata.
Certificaat: een deelnamecertificaat wordt uitgereikt nadat men een cursus Healing Touch heeft afgerond.
CHTP/I: de docent is een door Healing Touch International gecertificeerd Healing Touch Therapeut en Instructor. Healing Touch International is een non-profit beroepsvereniging die in maart 1996 werd opgericht als vereniging naast het Healing Touch onderwijsprogramma.
Certificering: dit wordt toegekend door een professionele vereniging, de Healing Touch International Board of Certification, als erkenning dat men een voorgeschreven programma heeft afgesloten en dat men voldoet aan een aantal vastgestelde criteria. Om gecertificeerd te worden moet men Healing Touch niveau 5 hebben afgesloten.
Magnetic Clearing is een energietechniek die ontwikkeld is door Janet Mentgen met als doel om het hele lichaam schoon te maken en het te ontdoen van opeengehoopte energie welke een belemmerende invloed heeft op de cliënt. Denk hierbij een de resten van narcose of resten van emotionele ontladingen. Deze techniek wordt toegepast bij mensen met een voorgeschiedenis van voorgeschreven of recreationeel (drugs)medicijngebruik, na een operatie, bij chronische pijn, bij verlies, bij trauma, bij het inademen van vervuilende stoffen, bij milieubepaalde gevoeligheden en om het lichaam te ontdoen van de gevolgen van roken.
Magnetic Passes is een beweging welke helpt bij het verhelderen van opeenhoping of verdichting van het energieveld.
Meditatie is het verhogen van de vibraties van het gewone bewustzijn om het leven op een hoger bewustzijnsniveau waar te nemen, om het energiesysteem helder te maken, om gecenterd te raken en open, kalm en geconcentreerd te zijn.
Mind Clearing is een techniek waarbij in een bepaalde volgorde de vingertoppen op bepaalde gebieden van het hoofd gelegd worden om iemand te helpen zijn geest helder te maken en een staat van innerlijke rust te bereiken.
Pain Drain is een techniek die toegepast wordt bij pijnlijke plekken om stagnatie en pijn af te voeren.
Pain Ridge is de buitenste rand waar de acute pijn gevoeld wordt en gevonden wordt in het energieveld (aura) dat correspondeert met de pijn.
Pendelen is gebruik maken van een licht voorwerp buiten het veld van de healer in het veld van de cliënt. De kracht van de energiestroom kan waargenomen worden bij belangrijke en minder belangrijke chakra's en rond andere gebieden van het lichaam. Daarom is pendelen een zichtbare indicator voor de status en de evaluatie van het energieveld voor en na de behandeling.
Scannen is een term die gebruikt wordt om niet in balans zijnde indicatoren op te merken in de aura, de chakra's of het fysieke lichaam.
Scuddertechniek is een lichte aanrakende ontspanningstechniek, ontwikkeld door dominee John Scudder uit Minneapolis, waarbij de gestagneerde energie over de belangrijkste meridianen en van de gewrichten vandaan wordt weggeveegd.
Symbologie is de term die gebruikt wordt om betekenis toe te kennen aan de symbolen of andere tekenen van innerlijke toestand van de cliënt.
Ultrasound is een doordringende techniek om opeenhoping van energiepatronen en blokkades op te heffen. Wondverzegeling is het energetisch afsluiten van getraumatiseerde gebieden.

Wat is het verschil tussen complementair en alternatief?

Internationaal wordt complementaire zorg gerekend tot "complementary and alternative medicine" ("CAM"). In Nederland wordt als enige land een duidelijk onderscheid gemaakt tussen alternatieve therapieën en complementaire zorg. Het eerste is vooral gericht op behandelen en wordt toegepast door daarvoor opgeleide therapeuten, zoals een homeopaat of een natuurgeneeskundige therapeut. Het tweede is bedoeld als ondersteuning en preventie van zorg om zorgvragers te helpen ontspannen en hun welzijn te vergroten. Het wordt toegepast binnen een reguliere beroepsuitoefening, zoals de verpleging en verzorging.

Hoe staat complementaire zorg in Amerika op de maatschappelijke agenda?

In de VS zijn de laatste vijftig jaar steeds meer mensen CAM gaan gebruiken: in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar gaat het al om zeven van de tien ondervraagden. Met deze bezoeken en het gebruik van natuurlijke middelen is veel geld gemoeid. Al in 1997 werd geschat dat het Amerikaanse publiek tussen de 36 en 47 miljard dollar besteedde aan CAM, waarvan 12 à 20 miljard uit eigen zak aan de alternatieve behandelaar werd betaald en dus niet door de verzekeraar werd vergoed. Dat is meer dan wat er in 1997 uit eigen zak aan ziekenhuisopnamen werd betaald en ongeveer 50% van niet-vergoede artsendiensten.

Hoe staat complementaire zorg in andere Europese landen op de maatschappelijke agenda?

Op Europees niveau biedt 40% van de ondervraagde geneeskundige opleidingen van Europese universiteiten een cursus in CAM aan; van de faculteiten gezondheidswetenschappen is dit zelfs bij 72% het geval.

Is er onderzoek over de werking van Healing Touch?

Healing Beyond Borders heeft verschillende onderzoeken gedaan:
1) Integratieve oncologie: complementair Therapieën voor pijn, angst en Stemmingsstoornis
Met een linkje naar:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/canjclin.55.2.109
2) Healing Touch bij bypass operatie http://www.twincities.com/ci_10131089?source=email
3) Healing Touch http://healingbeyondborders.org/index.php/research-integrative-health
De verschillende onderzoeksartikelen zijn in het Engels te vinden op de website van beroepsorganisatie Healing Touch International in de V.S.: www.healingbeyondborders.org/index.php/research-integrative-health/research.
Onderzoeksartikel HT
De impact van een complementaire interventie blijkt voor een buitenstaander niet altijd duidelijk.
Dit wordt duidelijk in een opvallend en wat ouder wetenschappelijk artikel (complementary health practise review, 2007, 12(2) 144-160).

Het betreft een onderzoek waarbij op 12 patiënten een healing touch interventie werd toegepast. Dit betrof mensen met een beperking en/of chronische ziekte welke een verpleeghuis indicatie hadden maar toch nog thuis woonden. Ze kregen 1 á 2 keer per week gedurende 3 tot 4 maanden een Healing Touch interventie. Plotseling werd dit echter stopgezet door het management, die daarbij geen nadere reden opgaf. Terwijl dit voor zes patiënten geen directe gevolgen leek te hebben, bleken de zes andere patiënten nadelige gevolgen te ondervinden van de stopzetting in de vorm van toename van fysieke of emotionele klachten en een toename van slaapproblemen en pijn. ( Link naar PDF "Aftermath of the Unexpected" ).