WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Buddy

Healing Touch Buddy bestaat uit 3 weekend modules en 2 praktijkochtenden op zaterdagen

Wat kun je verwachten?

  • Je leert wat er nodig is om jouw intuïtie en zelfbewustzijn te ontwikkelen
  • Je kan de lesstof al meteen binnen de bestaande leef-/werkomgeving te integreren en implementeren.
  • Je leert het verschil te ervaren tussen handelen vanuit je hoofd, vanuit je hart of vanuit je totale aanwezigheid.
  • Je leert de energetische structuur van de aura en chakra’s waar te nemen, betekenis te geven en erop af te stemmen.
  • Je leert gerichte technieken en energetische interventies te oefenen.
  • Je zal proef behandelingen kunnen uitwisselen en oefenen.
  • Een krachtige persoonlijke en spirituele verdieping ontwikkelen.

Healing Touch helpt om daar waar de energie geblokkeerd is, door te laten stromen en in balans te brengen. Dit doe met met of zonder aanraking. Er wordt veel aandacht besteed aan het neutraal benaderen van de ander, gespreksvoering en mogelijke valkuilen die je tegenkomt. In een open en liefdevolle houding ontstaat er een werkelijke ontmoeting, daarbij speelt je eigen proces een grote rol. Er is een prettige balans tussen oefenen en theorie binnen de lessen. De doelen zijn SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. We gebruiken een ethische code en praktijkstandaarden.  

 

Module 1:  ENERGETISCHE ZELFONTWIKKELING 

In module 1 maak je kennis met energetische concepten m.b.t. de aura en de chakra's. Je leert de basisprincipes van het werken met energie, jezelf voor te bereiden en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. We doen meerdere meditaties en wisselen behandelingen uit. Je leert een pendel te gebruiken en je zintuigen in te zetten als diagnostisch middel. Je ontwikkelt jouw intuïtie en bewustzijn.

Module 2: ENERGETISCHE PATRONEN EN VERDIEPING

Deze verdiepende module 2 is gebaseerd op het werk van Dr Brugh Joy. We werken de energie die de chakra's met elkaar verbindt. Je kan dit als meditatie voor jezelf én als onderdeel van verdiepende behandelingen gebruiken. Je leert een aantal energetische interventies toepassen w.o. long covid behandeltechnieken en de energetische rugbehandeling met de multidimensionale Hopi interventie techniek. 

Module 3: ENERGETISCHE UITBREIDING EN FREQUENTIE VERHOGING

In deze module ontwikkel je je hogere zintuiglijke gevoeligheid verder. De module is gebaseerd op het werk van Barbara Brennan en omvat chelleren en het werken in de buitenste lagen van de aura. Je maakt contact met het subtiele bioveld en laat je leiden door jouw intuItie en innerlijke waarneming. De lesstof omvat nieuwe interventie technieken op een hogere frequentie, om de energetische flow en kundalini te stimuleren. Deze module geeft de deelnemers als het ware vleugels.


Na succesvolle afronding van deze 3 modules incl. studieopdrachten (2 praktijkochtenden, een kennistoets en een boekverslag ) ontvang je een Healing Touch Buddy certificaat

Wil jij je laten inspireren en bijscholen?  De praktische details vind je onder Agenda. Om in te schrijven ga je naar het inschrijfformulier.

Minimaal aantal deelnemers: 6 (max. 12 deelnemers).  Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het 6 nummer of contact email. 

We hopen je te ontmoeten in onze sfeervolle leslocatie in de Haarlemmer Kweektuinen, Haarlem.