WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Buddy

Iedereen kan dit traject volgen voor zelfzorgdoeleinden en mantelzorg, vrijwilliger of kraamzorg.  De studielast is 90 uren, en je kunt dit in eigen tempo binnen 1 jaar afronden. Na succesvolle afronding ontvang je een Healing Buddy certificaat en Buddy Button.

Wat zal je leren?

Een krachtige persoonlijke en spirituele verdieping in combinatie met het aanleren van een veertigtal gerichte technieken. De doelen zijn SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Er wordt gewerkt vanuit vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, respect en neutraliteit. In een open en liefdevolle houding naar jezelf en de ander ontstaat er een werkelijke ontmoeting, daarbij speelt je eigen proces een grote rol.

Je leert over jezelf, in contact met anderen en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Je leert het verschil te ervaren tussen handelen vanuit je hoofd, vanuit je hart of vanuit je totale aanwezigheid.

Je leert de energetische structuur van de aura en chakra’s waar te nemen, betekenis te geven en erop af te stemmen. En daar waar de energie geblokkeerd is door te laten stromen en in balans te brengen. Er wordt veel aandacht besteed aan het neutraal benaderen van de ander, gespreksvoering en de valkuilen en de spiegels die je tegenkomt. Een evenredige balans tussen oefenen en theorie wordt goed in de gaten gehouden. Een ethische code en praktijkstandaarden worden gerespecteerd.  Je leert wat er nodig is om jouw intuïtie en zelfbewustzijn te ontwikkelen en de lesstof binnen de bestaande leef-/werkomgeving te integreren en implementeren. 

  • Weekend module 1: In deze module maak je kennis met de chakra's en de aura. Je leert de basisprincipes van het werken met energie, jezelf voor te bereiden en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies gebaseerd op het boek van Dr Brugh Joy, Joy's Way. De cursus bevat 18 lesuren, waarin theorie en praktijkervaring elkaar afwisselen. Na afloop stroom je door naar module 2.
  • Weekend module 2 : 

    In deze module ga je verdiepen en verder uitbreiden. Je krijgt meer interventies aangereikt. Je oefent het anamnesegesprek met een cliënt ook vanuit energetisch aspect, het beoordelen van het energiepatroon en hoe je dit kan vastleggen. Het energetisch aspect van overdracht- en tegenoverdracht komt ook aan de orde. De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na afloop stroom je door naar module 3.

  • Weekend module 3 : 

    In deze module groei je als healer door middel van meditatietechnieken en het ontwikkelen van hogere zintuiglijke gevoeligheid. Je leert op een hoger vibratieniveau behandelingen te geven. De lesstof is gebaseerd op het boek van Licht op de Aura, van Barbara A. Brennan. De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na afloop ontvang je het Healing Buddy certificaat.

Laat je je inspireren en verrijk je je professioneel? Wij bieden je alle ruimte om op jouw niveau en in jouw eigen tempo mee te doen.  

 Data en inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

Minimaal aantal deelnemers: 6 (max. 12 deelnemers).  Neem voor vragen gerust contact met ons op.