WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Buddy

Iedereen kan Module 1 en 2 volgen voor zelfzorgdoeleinden en mantelzorg, vrijwilliger of kraamzorg. Het 2e jaar kun je dit afronden door aan Module 3 mee te doen om krachtiger te worden en het eigen zelfbewustzijn te vergroten. De studielast van Modules 1 tot en met 3 is max. 60 uren, en je bent gehouden deze binnen twee jaar af te ronden. Na succesvolle afronding ontvang je het HT Buddy certificaat en Buddy Button.

Wat zal je leren?

Een krachtige persoonlijke en spirituele verdieping in combinatie met het aanleren van een veertigtal gerichte technieken. De doelen zijn SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Er wordt gewerkt vanuit vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, respect en neutraliteit. In een open en liefdevolle houding naar jezelf en de ander ontstaat er een werkelijke ontmoeting, daarbij speelt je eigen proces een grote rol.

Je leert over jezelf, in contact met anderen en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Je leert het verschil te ervaren tussen handelen vanuit je hoofd, vanuit je hart of vanuit je totale aanwezigheid.

Je leert de energetische structuur van de aura en chakra’s waar te nemen, betekenis te geven en erop af te stemmen. En daar waar de energie geblokkeerd is door te laten stromen en in balans te brengen. Er wordt veel aandacht besteed aan het neutraal benaderen van de ander, gespreksvoering en de valkuilen en de spiegels die je tegenkomt. Een evenredige balans tussen oefenen en theorie wordt goed in de gaten gehouden. Een ethische code en praktijkstandaarden worden gerespecteerd.  Je leert wat er nodig is om jouw intuïtie en zelfbewustzijn te ontwikkelen en de lesstof binnen de bestaande leef-/werkomgeving te integreren en implementeren. 

Inhoud : 

Module 1: Je leert gericht met energie omgaan. Aandacht wordt besteed aan het goed gronden en centeren. Je leert een vijftal basistechnieken zoals het energieveld waarnemen, in evenwicht en in beweging te brengen. 

Module 2: De lesstof geeft verdieping en uitbreiding op de basistechnieken. Je oefent een voorgesprek met een cliënt te voeren en hoe je een dossier kan aanleggen en bijhouden. 

Module 3: Je leert alle overige technieken. De lesstof is een verhoging van de energietrilling en uitbreiding van de basistechnieken. Na Module 3 heb je in totaal 35 volle lichaams- of lokale technieken onder de knie. Na succesvolle afronding kun je altijd nog in een later stadium de vervolglevels volgen. 

Laat je inspireren en verrijk je professioneel of persoonlijke pad met deze bijzondere bijscholing. 

Wanneer: modules 1, 2 en 3 in de  Agenda. Aanmelden kan ook via Agenda.

Inclusief koffie/thee, lesmateriaal, deelnamecertificaat per module. Na afronding Module 3 Buddy Certificaat en Buddy Button. 

Minimaal aantal deelnemers: 6 (max. 20 deelnemers)

Neem voor vragen gerust contact met ons op.