WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Buddy

Healing Touch Buddy bestaat uit 3 modules (duur 1 jaar van 9 dagen en 2 zaterdagochtenden, met thuisopdrachten, studiebegeleiding en intervisie. 

 Je begint in de juiste volgorde, te beginnen bij Module 1, omdat er een logisch opbouw en ontwikkeling in het programma zit. Iedereen kan dit traject volgen voor zelfzorgdoeleinden en mantelzorg, vrijwilliger of kraamzorg. 

Wat ga je leren?

Een krachtige persoonlijke en spirituele verdieping in combinatie met het aanleren van gerichte technieken. Er wordt gewerkt vanuit vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, respect en neutraliteit. In een open en liefdevolle houding naar jezelf en de ander ontstaat er een werkelijke ontmoeting, daarbij speelt je eigen proces een grote rol. Je leert over jezelf, in contact met anderen en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Je leert het verschil te ervaren tussen handelen vanuit je hoofd, vanuit je hart of vanuit je totale aanwezigheid.

Je leert de energetische structuur van de aura en chakra’s waar te nemen, betekenis te geven en erop af te stemmen. En daar waar de energie geblokkeerd is door te laten stromen en in balans te brengen. Er wordt veel aandacht besteed aan het neutraal benaderen van de ander, gespreksvoering en de valkuilen en de spiegels die je tegenkomt. Een evenredige balans tussen oefenen en theorie wordt goed in de gaten gehouden. De doelen zijn SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Een ethische code en praktijkstandaarden worden overgedragen.  Je leert wat er nodig is om jouw intuïtie en zelfbewustzijn te ontwikkelen en de lesstof binnen de bestaande leef-/werkomgeving te integreren en implementeren. 

Module 1:  ENERGETISCHE ZELFONTWIKKELING 

In module 1 maak je kennis met energetische concepten m.b.t. de aura en de chakra's. Je leert de basisprincipes van het werken met energie, jezelf voor te bereiden en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. We doen meerdere meditaties en wisselen behandelingen uit. Je leert een pendel te gebruiken en je zintuigen in te zetten als diagnostisch middel. Je ontwikkelt jouw intuïtie en bewustzijn.

Module 2: ENERGETISCHE PATRONEN EN VERDIEPING

Deze verdiepende module 2 is gebaseerd op het werk van Dr Brugh Joy. We werken de energie die de bovenste en onderste chakra's multi dimensionaal met elkaar verbindt. Je kan dit als meditatie voor jezelf én als onderdeel van een verdiepende behandeling gebruiken. Je leert een aantal energetische interventies toepassen w.o. long covid behandeltechnieken en de energetische rugbehandeling met de multidimensionale Hopi interventie techniek. 

Module 3: ENERGETISCHE VERDIEPING EN VIBRATIE

In deze module ontwikkel je je hogere zintuiglijke gevoeligheid verder door met het fijnstoffelijk lichaam / bioveld te werken. De module is gebaseerd op het werk van Barbara Brennan en omvat chelleren en het werken in de buitenste lagen van de aura. Je maakt energetisch contact met het de auralagen waar DNA en vorige levens zijn te vinden en laat je leiden door jouw intuItie, innerlijke waarneming en spirituele begeleiding.

De lesstof omvat nieuwe interventie technieken op een hoger vibratieniveau, zoals de lymfenbehandeling in de aura, een methode om de energetische flow van de rug en kundalini te stimuleren. Je combineert en verdiept de geleerde interventies in een aantal behandelingen. De aanvullende interventie technieken op een hoger vibratieniveau geven jou en deze module als het ware vleugels.


Na succesvolle afronding van deze 3 modules incl. studieopdrachten (2 praktijk- en 2 theorietentamens) ontvang je een Healing Touch Buddy certificaat

Laat je je inspireren en verrijk je je professioneel?  Data en inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

Minimaal aantal deelnemers: 6 (max. 12 deelnemers).  Neem voor vragen gerust contact met ons op.