WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Practitioner

Je volgt Healing Touch modules 1 t/m 5, totaal 3 x een weekend en 2 x een driedaagse retraite, verspreid over 3 jaar. 

In de eerste 2 jaar heb je intervisie / praktijkoefening en studiebegeleiding. Je maakt een start met stageopdrachten. Je wordt getoetst en ontvangt deelcertificaten.  Het 3e jaar heb je meer opdrachten en mentorbegeleiding.

Module 5 is het portfolio-examen. Dit is een toetsvorm waarbij de student zijn competenties aantoont aan de hand van bewijzen in een portfolio, zoals studieopdrachten en ervaringsverslagen.

Er zijn vier stappen te onderscheiden:

1.       Het evalueren van het portfolio.
2.       Het voeren van een assessmentgesprek ter verantwoording van aanpak en achterliggende denk- en beslisprocessen.
3.       Het tot stand brengen en vastleggen van een onderbouwd oordeel.
4.       Het geven van feedback.
 
Kort samengevat wordt in een portfolio-assessment getoetst of de student in kenmerkende en kritische beroepscontexten professioneel handelt volgens het vereiste gedrag en gewenste niveau. Dat gebeurt aan de hand van bewijs dat de student hiervoor aanlevert in een portfolio.

Volledige Agenda van de Modules 1 t/m 5.