WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch Therapeut

Voor de Healing Touch Therapeut staat het holistisch welzijn van de mens centraal, teneinde ons zelfregulerend en zelfgenezend vermogen uit te nodigen meer te stromen. De Healing Touch Therapeut heeft geen medisch-inhoudelijke taken, maar richt  zich op de complementaire, integratieve zorg van de ander. 

Daarnaast kan de Healing Touch Therapeut verantwoordelijkheid waarborgen van de specifieke Healing Touch competenties. Denk hierbij aan het integreren van Healing Touch binnen een eigen praktijk en samenwerking met andere zorgprofessionals. Kortom, een Healing Touch Therapeut heeft een dynamische functie in de wereld van de complementaire zorg.  Voor zorg- en welzijnswerkers vanuit het reguliere veld zou het net zo gewoon zijn als pleisters plakken, gesprekstechnieken, medicatie verstrekken of een gedragsinterventie. De stageopdrachten bereiden de studenten hierop voor.

De student volgt Healing Touch modules 1 t/m 5, en het hele professionaliseringstraject inclusief de 6 masterclasses, intervisie, stageopdrachten en mentor begeleiding. De student wordt getoetst, rond alle studieopdrachten af tijdens de stageperiode en ontvangt een gecentificeerd diploma Healing Touch Therapeut na succesvolle afronding van de portfolio eind examen module.

Deze praktijkgerichte opleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling, methodieken en de daarbij noodzakelijke theoretische kennis op post MBO/HBO niveau. De student beheerst de Nederlandse taal. Kennis van de Engelse taal is zeker een pré doch niet noodzakelijk. 

De opleiding is geschikt voor hbo-opgeleiden of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau, en is een door de SNRO geaccrediteerde HBO-conforme opleiding van 60 CE's.  

De te verwachten totale investering : € 4.500 (prijs index 2019). Een klein gedeelte (studiematerialen) is met btw belast. Je betaalt 'as you go' tenzij anders afgesproken.  De studieduur is 3 jaar. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie, data en aanmelding: Agenda