WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch

Healing Touch is een verzameling van energetische interventies en betekent ‘helende aanraking’. Het mag inmiddels bekend zijn dat aanraking ons  zelfgenezend vermogen stimuleert: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. In en rondom ons lichaam stroomt immers ook energie die ons in evenwicht houdt. Je kunt deze energie ervaren, hoewel je het vaak niet concreet kunt zien.

Energie is onder diverse namen bekend, zoals Chi in de Chinese medische traditie, Prana uit de Indiase filosofie en bio-plasma energie in de moderne wetenschappen.  De bron van wijsheid van deze interventies is vervat in traditionele geneeswijzen en het werk van hedendaagse wetenschappers en energietherapeuten zoals o.a. Dora Kunz, Rosalyne Bruyere, Brugh Joy, James Oschman, Barbara Brennan en Janet Mentgen. 

Het NIH (National Institute of Health, USA) classificeert Healing Touch als een bioveld therapie en een verpleegkundige interventie die bestaat uit een aantal gestandaardiseerde, non-invasieve technieken. 

De zachte aanraking (hands-on en hands-off) helpt het energieveld in balans te brengen en het zelfhelend vermogen te ondersteunen.

Binnen de Complementaire en Integrale Zorg is Healing Touch een erkende Energetische InterventieHealing Touch biedt een nieuw perspectief van waaruit zorg kan geboden worden. Healing gaat verder dan het oog reikt.

 

Deze opleiding geeft energie! 

De geaccrediteerde opleiding tot Healing Touch Therapeut bestaat uit 7 modules en een stage-/praktijkvoeringstraject. Een  groep volgt over het algemeen gezamenlijk het opleidingstraject, omdat er een vertrouwensband is ontstaan.

Duur 3 jaar : ieder half jaar volg je 9 vrijdagen, thuisopdrachten en intervisie.

Je kan er voor keizen een gedeelte te volgen omdat je bijvoorbeeld al een gevestigde praktijk hebt, en daaraan extra vaardigheden wil toevoegen. Je  begint in de juiste volgorde, te beginnen bij Module 1, omdat er een logisch opbouw en ontwikkeling in het programma zit.

Module 1 en 2: 

In deze module maak je kennis met energetische concepten m.b.t. de aura en de chakra's. Je leert de basisprincipes van het werken met energie, jezelf voor te bereiden en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. We doen meerdere meditaties en wisselen behandelingen uit. Je leert een pendel te gebruiken en je zintuigen in te zetten als diagnostisch middel. Je ontwikkelt jouw intuïtie en bewustzijn.

Module 3 en 4 : 

Je krijgt nieuwe energetische interventies aangereikt. We behandelen bij een anamnesegesprek ook de energetische aspecten, door de aura en chakra's te meten en een passende interventie te gebruiken. In deze module ontwikkel je je hogere zintuiglijke gevoeligheid verder door met het fijnstoffelijk lichaam te werken. Nieuwe interventie technieken op een hoger vibratieniveau geven jou en deze modules als het ware vleugels. Je past de geleerde interventies toe, en leert hoe je deze kan verdiepen en verder uitbreiden. Na afloop is er ruimte om de lesstof te integreren, voordat je  doorstroomt naar module 5 en 6.

Module 5 en 6 : 

Bij module 5 begint de stageperiode die je met Module 6 afrondt. Deze modules bereiden je voor op een toekomstige praktijk of verdiep je jezelf persoonlijk en professioneel verder. Alle voorgaand stof en eigen groei komt samen op een dieper en verfijnder niveau. 

Deze module bereidt jou voor op de praktijkperiode van het jaar dat volgt, vorm te geven. Het doel van de stageperiode is om voldoende ervaring op te doen om een bekwame therapeut te worden. Door het uitvoeren van behandelingen in je eigen omgeving, leer je de subtiele energie meer waar te nemen en met proefcliënten te werken. Met het uitvoeren van meerdere healing sessies leer je een casus op te bouwen. In deze periode bouw je je portfolio op dat bestaat uit 10 onderdelen. 

Module 7 - diploma Healing Touch Therapeut: 

De module omvat naast het portfolio-examen, het presenteren van een casus, verbindend en collegiaal samenzijn. Je verblijft opnieuw twee dagen in een prachtig retreatcentrum. De opleiding wordt tijdens de Module afgesloten met een feestelijke diploma uitreiking, waarbij jouw naasten en geliefden van harte zijn uitgenodigd.