WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Healing Touch

Healing Touch is een wereldwijd erkende opleiding, welke is ontstaan binnen de gezondheidszorg in Amerika. Vertaald betekent het ‘helende aanraking’. Het inmiddels iedereen bekend dat aanraking het zelfgenezend vermogen stimuleert: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ook rondom ons lichaam stroomt energie die helpt meer in balans te komen. Je kunt deze energie ervaren, hoewel je het vaak niet concreet kunt zien. Energie is onder diverse namen bekend, zoals Chi in de Chinese medische traditie, Prana uit de Indiase filosofie en bio-plasma energie in de moderne wetenschappen. In de U.S.A. is Healing Touch vooral onder verpleegkundigen en verzorgenden wijd verspreid. Ook in hospice huizen past men Healing Touch toe. Healing gaat immers verder dan het oog reikt.

De Opleiding

Healing Touch is aan te bevelen als bijscholingsactiviteit voor professionals binnen en buiten de zorgsector. De hele opleiding bestaat uit 5 cursussen (modules) die stapsgewijs en in eigen tempo te volgen zijn. Healing Touch is opgebouwd uit 40 technieken, die eenvoudig te leren zijn. Het is goed mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen, mits in de juiste volgorde, te beginnen bij Module 1. Healing Touch gebruikt praktische en overzichtelijke SMART doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Er wordt een goed evenwicht aangeboden tussen theorie- en praktijklessen. Deelnemers ontvangen een cursusboek en een deelname certificaat

  • Module 1: Je leert met energie te werken. Aandacht wordt besteed aan het goed gronden en centeren. Je leert de basistechnieken zoals het energieveld aftasten, in evenwicht brengen en gericht energie sturen. Aantal contact uren: 18.
  • Module 2 en 3: Je leert alle overige technieken. De lesstof is een verdieping en uitbreiding van de basistechnieken. Ook leer je een voorgesprek met een cliënt te voeren en hoe je een dossier kan aanleggen en bijhouden Aantal contact uren: 18 uur per module.
  • Module 4: Je leert om zelfstandig te werken. Er is aandacht voor nieuwe behandelingen, ethiek en de interactie tussen jezelf en een cliënt. Je leert een behandelplan te maken en gaat 100 behandelingen documenteren, waaronder een casus. Na module 4 is een gecertificeerd Healing Touch Therapeut je mentor. Aantal contact uren: 30 uur.
  • Module 5: Je presenteert je casus enje overige werk. Na afronding van module 5 ben je Healing Touch Therapeut. Aantal contact uren: 28.

Je kan daarna nog certificering aanvragen bij Healing Touch International. Je casus wordt dan door 3 leden van de HTI Certification Board beoordeeld