WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Missie en visie

De missie, visie en kernwaarden zijn identiek aan die van de moeder organisatie Healing Beyond Borders (USA).

Onze missie is om wereldwijd helend licht te verspreiden vanuit een bron van onvoorwaardelijke liefde via Healing Touch onderwijs.

Dit onderwijs wordt sinds 1996 aangeboden door Healing Touch Nederland, een non-profit organisatie die:

  • Studenten begeleidt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning biedt aan Healing Touch Buddies, (certified) Healing Touch Practitioners, Healing Touch Therapeuten, en Docenten.
  • Een voor Nederland geaccrediteerd uitgebreid programma aanbiedt om een zelfstandige praktijk op te zetten. 
  • Zorg draagt voor de certificering van Healing Touch practioners en docenten.
  • De Internationale praktijknormen en de internationale ethische code bewaakt en beschermd.
  • Integratie van Healing Touch bevordert in de sectoren van (complementaire) gezondheidszorg en welzijn.
  • Mogelijkheden biedt voor promotie en onderwijs over Healing Touch binnen de maatschappij.

Visie

Verspreiding van licht vanuit een bron van liefde, wat bijdraagt aan het creëren van heelheid, eenheid en vrede op aarde.