WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Missie en visie

Hartelijk welkom op de website van Healing Touch Nederland. 

Healing Touch Nederland ("HTN") is een kleinschalige stichting zonder winstoogmerk. Het heeft een bestuur, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. We beogen via ons scholingsaanbod en Healing Touch activiteiten het persoonlijk, maatschappelijk en sociaal belang te dienen. 

Healing Touch NL is in 1996 gelijktijdig opgericht als de Amerikaanse beroepsorganisatie ''Healing Beyond Borders" ofwel "HBB",  statutaire naam is "Healing Touch International, Inc.''. De oprichter was Janet Mentgen, een verpleegkundige die meer wilde doen voor de genezing en het welzijn van haar patiënten. Healing Touch Nederland is geallieerd landelijk lid van de overkoepelende beroepsorganisatie Healing Beyond Borders

Healing Touch Nederland is sinds 1996 dé meest ervaren opleider voor Healing Touch. De docenten van de hoofdmodules zijn door Healing Beyond Borders geaccrediteerd en voldoen aan alle criteria.

Naast de ontwikkeling van de eigen kerncompetenties van de studenten, bieden we een internationaal standaard programma aan. Aan dit basis programma zijn verdiepende lesonderdelen en stageopdrachten toegevoegd. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanvulling op een bestaande of een eigen zelfstandige Healing Touch Praktijk. 

        hbb-logo                                  

Voor de helderheid: HBB heeft géén kantoor in Nederland, maar uitsluitend in USA. Wel bestaat in Nederland een besloten leden organisatie die recentelijk de namen Healing Beyond Borders én Healing Touch-in-Nederland bezigt. We zijn voorstander van transparantie én van de verspreiding van ons prachtige werk waarbij het licht op iedereen en elk nieuw initiatief daartoe mag schijnen. 

Missie 

Wij onderschrijven eenzelfde missie als "HBB":  het licht vanuit een universele bron van onvoorwaardelijke liefde, heelheid, eenheid en vrede op aarde en in ieder mens uit te nodigen.

Kernwaarden

Healing Touch behandelaars onderschrijven de volgende kernwaarden: integriteit, werkend vanuit het hart, respect voor zichzelf en voor anderen, zelfzorg, dienstbaar zijn, positiviteit uitdragen binnen de gemeenschap, onvoorwaardelijke liefde.

Visie
We geven handen en voeten aan deze missie en kernwaarden via onze Healing Touch opleiding en masterclasses. 

De competentiegebieden van de (certified) Healing Touch Practitioners, Healing Touch Therapeuten en Docenten zijn: 

 • Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling als Healing Touch Therapeut waarbij de therapeut integratief en complementair kan denken en werken vanuit de vakinhoudelijke discipline en wettelijk geldende eisen. Zij/hij kan wetenschappelijke inzichten toepassen.
 • Brede inzetbaarheid bij fysieke, emotionele, mentale vraagstukken en spirituele groei. Healing Touch is niet conflicterend met andere vormen van reguliere of complementaire behandeling of therapievormen.
 • Creativiteit en complexiteit in handelen: de therapeut onderkent vraagstukken die zich in de beroepspraktijk voordoen. De therapeut kan deze vraagstukken zelfstandig definiëren en analyseren. Tevens kan de therapeut deze met een professionele aanpak begeleiden. 
 • Reflectie op eigen beroepsmatig handelen en houding zijn hierbij een permanente basisvoorwaarde en uitgangspunt.
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid: de therapeut heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid door het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid bij ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met toepassing van kennis in de beroepspraktijk. Zij/hij communiceert en werkt samen met anderen in de sociale context van het beroepsmatig handelen.
 • Basismanagement kwalificatie: de therapeut is in staat om doelgericht te werken, initiatief te nemen, zelfstandig op te treden en toont flexibiliteit. De therapeut kan realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen en planmatig afwerken. Hij/zij kan reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen therapeutisch handelen. Ontwikkeling van beroepshouding en verdere professionalisering is normatief.
 • Specifieke Healing Touch beroepscompetenties:
  • De therapeut herkent verstoorde energetische patronen en is in staat om harmonie en evenwicht binnen het bioveld te stimuleren.
  • De therapeut faciliteert het zelf-genezend vermogen van de cliënt d.m.v. het gebruik van de handen als werktuig en het correct toepassen van de Healing Touch technieken.
  • De therapeut past meditatietechnieken toe en ontwikkelt daarmee het hoger zintuigelijk waarnemingsvermogen bij zichzelf én de cliënt.
  • De therapeut werkt vanuit het hartcentrum met de intentie zich in te zetten voor het Hoogste Goed en heeft vertrouwen in de meest liefdevolle oplossing van alle betrokkenen.
  • De therapeut onderschrijft en respecteert de Praktijkrichtlijnen, Ethische Code en Reikwijdte van eigen Praktijk.

Onderzoek 

Er zijn veel onderzoeken gedaan t.a.v. Healing Touch, zoals Healing Touch bij angst en depressie, bij kanker, bij het immuunsysteem, bij pijn, bij stressreductie, bij chirurgische ingrepen pre- en postoperatief, bij cardiovasculaire problematiek, het stervensproces, HIV, in de kindergeneeskunde en t.a.v. spiritualiteit. Een aantal onderzoeken vind je hier (ook enkele in het Nederlands vertaald). Verder kun je via de webshop van Healingbeyondborders.org een uitgebreide onderzoeksportfolio bestellen, met meer algemene studies over energetische geneeskunde, bioveld en integrale/complementaire zorg, zoals Therapeutic Touch en Healing Touch.