WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Missie en visie

Hartelijk welkom op de website van de Healing Touch Academie, een opleiding waar alles om energetisch welzijn draait. 

Healing Touch Nederland is sinds 1996 dé meest ervaren opleider voor Healing Buddies en Therapeuten in Nederland. En we leiden nu ook docenten op. 

We hebben een bestuur, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. We beogen met ons aanbod en activiteiten het persoonlijk, maatschappelijk en sociaal belang te dienen. 

De opleiding is een HBO-conforme opleiding van 60 CE's. Naast de ontwikkeling van de eigen kwaliteiten van de studenten, bieden we 30/70 theoretisch en praktijkgerichte energetische interventies aan.   Aan dit basis programma zijn verdiepende lesonderdelen en stageopdrachten toegevoegd. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanvulling op een eigen zelfstandige praktijk. 

Voor wie? De opleiding is geschikt voor hbo-opgeleiden of mbo-opgeleiden met hbo-denkniveau. 

                          

Missie 

We geloven dat iedereen vanuit een universele bron gelijkwaardig is en licht, liefde, heelheid, eenheid en vrede ons en onze ware aard en aarde belichaamd.

Kernwaarden

Liefde, respect voor zelf en voor anderen, zelfzorg, dienstbaarheid, medeleven, integriteit, kwaliteit en preventie. 

Visie

We geven letterlijk en figuurlijk handen en voeten aan bovenstaande kernwaarden binnen onze opleiding. 

Compassie is het hart van de zorg. Met de opleiding tot Healing Touch Therapeut ontwikkel je een eigen visie op heling die ruimte geeft aan het werken met compassie. Voor de Healing Touch Therapeut staat het holistisch welzijn van de mens centraal, teneinde ons zelfregulerend en zelfgenezend vermogen uit te nodigen meer te stromen. De Healing Touch Therapeut heeft geen medisch-inhoudelijke taken, maar richt zich op de complementaire, integratieve en preventieve zorg van de ander.

Beroepscompetenties

Na succesvolle afronding van het Healing Touch Therapeut traject, zijn de behaalde competentiegebieden als volgt: 

 • Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling als Healing Touch Therapeut waarbij de therapeut integratief en complementair kan denken en werken vanuit de vakinhoudelijke discipline en wettelijk geldende eisen. Zij/hij kan wetenschappelijke inzichten toepassen.
 • Brede inzetbaarheid bij fysieke, emotionele, mentale vraagstukken en spirituele groei. Healing Touch is niet conflicterend met andere vormen van reguliere of complementaire behandeling of therapievormen.
 • Creativiteit en complexiteit in handelen: de therapeut onderkent vraagstukken die zich in de beroepspraktijk voordoen. De therapeut kan deze vraagstukken zelfstandig definiëren en analyseren. Tevens kan de therapeut deze met een professionele aanpak begeleiden. 
 • Reflectie op eigen beroepsmatig handelen en houding zijn hierbij een permanente basisvoorwaarde en uitgangspunt.
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid: de therapeut heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid door het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid bij ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met toepassing van kennis in de beroepspraktijk. Zij/hij communiceert en werkt samen met anderen in de sociale context van het beroepsmatig handelen.
 • Basismanagement kwalificatie: de therapeut is in staat om doelgericht te werken, initiatief te nemen, zelfstandig op te treden en toont flexibiliteit. De therapeut kan realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen en planmatig afwerken. Hij/zij kan reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen therapeutisch handelen. Ontwikkeling van beroepshouding en verdere professionalisering is normatief.
 • Specifieke Healing beroepscompetenties:
  • De therapeut herkent verstoorde energetische patronen en is in staat om harmonie en evenwicht binnen het bioveld te stimuleren.
  • De therapeut faciliteert het zelf-genezend vermogen van de cliënt d.m.v. het gebruik van de handen als werktuig en het correct toepassen van de Healing technieken.
  • De therapeut past meditatietechnieken toe en ontwikkelt daarmee het hoger zintuigelijk waarnemingsvermogen bij zichzelf én de cliënt.
  • De therapeut werkt vanuit het hartcentrum met de intentie zich in te zetten voor het Hoogste Goed en heeft vertrouwen in de meest liefdevolle oplossing van alle betrokkenen.
  • De therapeut onderschrijft en respecteert de Praktijkrichtlijnen, Ethische Code en Reikwijdte van eigen Praktijk.