WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Oefenactiviteiten

Er zijn oefenactiviteiten in Haarlem en in Oosterbeek. De oefenactiviteiten bieden gelegenheid de lesstof te oefenen en elkaar te ontmoeten. Voor de opleiding is dit een verplicht onderdeel. 

Je bent met collega’s en mede studenten in een gelijkwaardige relatie. Er is altijd een ervaren CHTP aanwezig. 

Het is belangrijk ook zelf voldoende behandelingen te ervaren, zoals Janet, de grondlegster van Healing Touch 3 belangrijke regels had: 1. Get on the table, 2. Get on the table, 3. Get on the table. En dat wil jij toch ook?

De Oefenactiviteiten zijn gecombineerd met Praktijkvaardigheidstoetsen en Intervisie mogelijkheid. Geef v.t.v. aan waar je behoefte aan hebt, zodat e.e.a. daarvoor kan worden voorbereid. 

Haarlem

Contactpersoon Annebeth van Oene (CHTP/HTT), Email: A.e.g.v.Oene@gmail.com 

Data najaar 2019 :

vrijdagavond 13 december vanaf 19 uur: einde jaar meditatie met drankjes/hapjes bij Wietzke.

In 2020 kun je je bij Annebeth aanmelden voor: 

zaterdagochtend 7 maart van 10 - 13 uur  (Introductie clinic 14-17 uur, doe je mee?)

zaterdagochtend 18 april van 10 - 13 uur 

vrijdagavond 4 september van 19 - 22 uur ( volgende middag 5 september: Introductie clinic 14-17 uur, doe je mee?)

zaterdagmiddag 3 oktober van 12.30 tot  15.30 uur

zaterdagmiddag 21 november van 12.30 tot 15.30 uur

 

Oosterbeek

Contactpersoon: Marian van Brakel (HTP) , Email: info@praktijkmarianrenkum.nl

1x per maand wisselende avond: Najaar 2019: 10 december.

In 2020 ontmoeten we elkaar op 8 januari, 13 februari, 9 maart, 14 april, 13 mei en 11 juni.