WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Oefenactiviteiten

Er zijn oefenactiviteiten in Haarlem en in Oosterbeek. De oefenactiviteiten bieden gelegenheid de lesstof te oefenen en elkaar te ontmoeten. Voor de opleiding is dit een verplicht onderdeel. 

Je bent met collega’s en mede studenten in een gelijkwaardige relatie. Er is altijd een ervaren CHTP aanwezig. 

Het is belangrijk ook zelf voldoende behandelingen te ervaren, zoals Janet, de grondlegster van Healing Touch 3 belangrijke regels had: 1. Get on the table, 2. Get on the table, 3. Get on the table. En dat wil jij toch ook?

De Oefenactiviteiten zijn gecombineerd met Praktijkvaardigheidstoetsen en Intervisie mogelijkheid. Geef v.t.v. aan waar je behoefte aan hebt, zodat e.e.a. daarvoor kan worden voorbereid. 

Haarlem

Contactpersoon Annebeth van Oene (CHTP/HTT), Email: A.e.g.v.Oene@gmail.com 

OEFEN SESSIES / STUDIEBEGELEIDING / PRAKTIJKTOETSEN

Za 7 maart    Meditatie en uitwisseling / vragen                    10 - 13 uur

                     Praktijktoets M1/M2                                          14 – 17 uur

Za 18 april    Meditatie en uitwisseling / review technieken   10 - 13 uur

                     Praktijktoets M1/M2 

Vrij 12 juni    Meditatie en uitwisseling / vragen                      19.30 - 22.30 uur

                     Praktijktoets M2/M3         

Vrij 4 sept     Meditatie en uitwisseling / vragen                      19.30 - 22.30  uur

Vrij 5 sept     Praktijktoets M1/M2                                            14 - 17 uur

Za 3 okt        Meditatie en uitwisseling / review technieken     12.30 – 15.30 uur

                     Praktijktoets M1/M2 of M3 

Za 21 nov     Meditatie en uitwisseling / vragen                      12.30 – 15.30 uur

                     Praktijktoets M1                                                  12.30 – 15.30 uur

 

Oosterbeek

Contactpersoon: Marian van Brakel (HTP) , Email: info@praktijkmarianrenkum.nl

1x per maand wisselende avond. 

In 2020 ontmoeten we elkaar op 8 januari, 13 februari, 9 maart, 14 april, 13 mei en 11 juni.