WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Oefenactiviteiten

Er zijn maandelijks oefenactiviteiten in Haarlem en in Oosterbeek. De oefenactiviteiten bieden gelegenheid de lesstof te oefenen en elkaar te ontmoeten. Je bent met collega’s en mede studenten in een gelijkwaardige relatie. Er is altijd een ervaren HTP aanwezig. 

Het is belangrijk ook zelf voldoende behandelingen te ervaren, zoals Janet, de grondlegster van Healing Touch 3 belangrijke regels had: 1. Get on the table, 2. Get on the table, 3. Get on the table. En dat wil jij toch ook?

Haarlem

Contactpersoon Annebeth van Oene (CHTP/HTT), Email: A.e.g.v.Oene@gmail.com 

1 x per maand wisselende avond van 19.30 tot 22.00 uur. Data najaar 2019 : vrijdag 13 september, 11 oktober, 15 november.

In 2020 ontmoeten komen we op zaterdagochtenden van 9.30 - 12.30 uur bij elkaar.

Data:  8 febr, 6 of 13 maart, 18 april, 4 september, 3 oktober, 20 november.

 

Oosterbeek

Contactpersoon: Marian van Brakel (HTP) , Email: info@praktijkmarianrenkum.nl

1x per maand wisselende avond: Najaar 2019: 11 september, 10 oktober, 11 november, 10 december.

In 2020 ontmoeten we elkaar op 8 januari, 13 februari, 9 maart, 14 april, 13 mei en 11 juni.