WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Opleidingen

De opleiding is modulair en je schrijft je per module in. Je kan de opleiding bij een collega aanbieder volgen. 

Module 1:  ENERGETISCH ONTWIKKELEN EN VERBINDEN

In module 1 maak je kennis met energetische concepten m.b.t. de aura en de chakra's. Je leert de basisprincipes van het werken met energie, jezelf voor te bereiden en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. We doen meerdere meditaties en wisselen behandelingen uit. Je leert een pendel te gebruiken en je zintuigen in te zetten als diagnostisch middel. Je ontwikkelt jouw intuïtie en bewustzijn.

Module 2: ENERGETISCHE PATRONEN ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

Deze verdiepende module 2 is gebaseerd op het werk van Dr Brugh Joy. We werken de energie die de bovenste en onderste chakra's multi dimensionaal met elkaar verbindt. Je kan dit als meditatie voor jezelf én als onderdeel van een verdiepende behandeling gebruiken. Je leert een aantal energetische interventies toepassen w.o. long covid behandeltechnieken en de energetische rugbehandeling met de multidimensionale Hopi interventie techniek. 

Module 3: ENERGETISCHE TRILLING EN FREQUENTIE VERHOGEN

In deze module ontwikkel je je hogere zintuiglijke gevoeligheid verder door met het fijnstoffelijk lichaam / bioveld te werken. De module is gebaseerd op het werk van Barbara Brennan en omvat chelleren en het werken in de buitenste lagen van de aura. Je maakt energetisch contact met het de auralagen waar DNA en vorige levens zijn te vinden en laat je leiden door jouw intuItie, innerlijke waarneming en spirituele begeleiding.

De lesstof omvat nieuwe interventie technieken op een hoger vibratieniveau, zoals de lymfenbehandeling in de aura, een methode om de energetische flow van de rug en kundalini te stimuleren. Je combineert en verdiept de geleerde interventies in een aantal behandelingen. De aanvullende interventie technieken op een hoger vibratieniveau geven jou en deze module als het ware vleugels.

Na succesvolle afronding van de 3 modules incl. studieopdrachten (2 praktijk- en 2 theorietentamens) ontvang je het HEALING TOUCH BUDDY CERTIFICAAT


 

Wil je nog 3 verdiepende modules volgen om je kennis en kunde verder te verdiepen, dan zijn er vervolgmodules.

Module 4 ENERGETISCHE PRAKTIJK VERDIEPING EN CASUÍSTIEK

Tijdens deze module gaan we een casus opbouwen. Bij een anamnesegesprek nemen we ook de energetische aspecten mee, door de aura en chakra's te meten via jouw wijze van waarnemen en een behandelplan te maken. Je wisselt met elkaar meerdere energetische behandelingen uit.

Je  leert nog een extra verdiepende wijze van voorbereiding als opening van een behandeling. Als afronding presenteer je een korte casus, voordat je doorstroomt naar module 5. Na module 4 begint een stageperiode van één jaar die je met modules 5 t/m 7 afrondt.  Door het uitvoeren van behandelingen in je eigen omgeving, leer je de subtiele energie meer waar te nemen en met proefcliënten te werken. Met het uitvoeren van meerdere healing sessies en maken van de 10 studie-opdrachten bouw je je portfolio op. Er is tijdens dit jaar studiebegeleiding en intervisie.

Module 5: BEWUST OMGAAN MET ENERGETISCHE PATRONEN BIJ TRAUMA 

Wat is de energetische impact van trauma's? Trauma komt met de dag meer in de belangstelling, omdat het zoveel mensen door eigen ervaring of indirect treft. Er zijn grote en kleine trauma's. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat trauma het zenuwstelsel ontregelt. Middels de module focussen we op het herkennen van de verschillende soorten van trauma, hoe je dit energetisch kan waarnemen, en wat te doen of juist na te laten.  Deze module behandelt de invloed van het  haralichaam na een shocktrauma zoals een ongeluk, operatie of PTSS. Verder bespreken we de invloed van hersengolven rondom dit thema. We leren de haralijn waarnemen en balanceren. We wisselen een behandelingen met elkaar uit. Alles is mooi te combineren met je bestaande kennis en eigen praktijk.

Module 6: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN PERSPECTIEVEN

 Alle voorgaand stof en eigen groei komt samen op een dieper en verfijnder niveau. Tijdens deze periode, doe je voldoende ervaring op om een bekwame energetisch therapeut te worden. We gaan het hebben over jouw invloed, omdat jij in eerste instantie zelf de praktijkruimte bent en tegelijkertijd van invloed bent op de praktijkruimte? Energetische praktijk hygiëne en het gebruik van ondersteunende rituelen of stoffen, zoals aroma's of andere middelen.

Het gaat om de ondersteuning en de kwaliteitseisen van jezelf als professional,  (mogelijke) beroepsorganisatie, vergoedingen door verzekeraars en wettellijke eisen om veiligheid te borgen, zoals de WKKGZ. Na deze module kun je jouw praktijk verder vormgeven. 

Heb je al een praktijk, dan kun je vrijstelling krijgen voor deze module. 

Module 7: PORTFOLIO EXAMEN HEALING TOUCH THERAPEUT

De module omvat naast het portfolio-examen, het presenteren van een casus, verbindend en collegiaal samenzijn. Je verblijft opnieuw twee dagen in een prachtig retreatcentrum. Bij succesvolle afronding van de opleiding, ontvang je een Eindcertificaat Healing Touch Therapeut. De opleiding wordt tijdens de Module afgesloten met een feestelijke afrondings ceremonie, waarbij jouw naasten en geliefden van harte zijn uitgenodigd.

Notitie 1: Tijdsindicatie om het eindcertificaat te behalen:  1-2 jaar vanaf module 3: met stageopdrachten als helper, oefen-/supervisie ochtenden, thuisopdrachten, studiebegeleiding en hart-to-hart intervisie via Zoom.

Notitie 2: De huidige studenten die aan de aanvullende criteria voldoen om als Healing Touch Therapeut (HTT) af te studeren, hebben een door de SNRO geaccrediteerde conform post-hbo opleiding afgerond. Een geaccrediteerd diploma wordt uitgereikt na succesvolle afronding van de opleiding vóór 30 april 2023.