WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Opleidingen

Healing Touch Nederland faciliteert het officiële Healing Touch onderwijs en aanvullende themamodules  voor de praktijkhouder. 

Het programma bestaat uit een hoofdtraject van 5 modules die opleiden tot (Certified) Healing Touch Practioner i.s.m. Healing Beyond Borders USA. 

De student kan zelf bepalen in welk tempo hij/zij de modules wil volgen en kan ook besluiten het bij enkele modules te laten. Na afronding van Module 3, wordt een Buddy Certificaat en Buddy button uitgereikt. Na succesvolle afronding van Module 5 inclusief de 6 Themamodules, ontvang je van HTN het door de SNRO geaccrediteerde diploma tot Healing Touch Therapeut.

Module 1 - Basisbeginselen van Healing Touch 

Tijdens deze module maak je kennis met Healing Touch, leer je basisprincipes bij het werken met energie, jezelf voorbereiden als healer en oefen je de toepassing van een aantal energetische interventies.  Na deze module ontvang je het Certificate of Completion: Foundations of Healing Touch van Healing Beyond Borders.  De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijkervaring elkaar evenredig afwisselen.  Na afronding van deze module, kun je doorstromen naar module 2.

Module 2 - Energetische patronen en klinische toepassing

Je gaat je verder verdiepen en breid uit wat je in module 1 heb geleerd. Je leert nog een aantal energetische interventies, en oefent een anamnesegesprek met de cliënt, beschrijft het energieveld  en leert een passende interventie te kiezen. Je werkt verder met het lesboek "Foundations and Practice of Healing Touch". Na de 18 lesuren behaal je het Certificate of Completion: Energetic Patterning and Clinical Applications van Healing Beyond Borders. Indien je dit wenst, kun je hierna doorstromen naar module 3.

Module 3 - Gevorderde voorbereiding van een healer 

In deze module groei je verder door middel van meditatietechnieken en het ontwikkelen en eigen maken van hogere zintuiglijke gevoeligheid. Je leert er enkele technieken bij en je leert de reeds aangeleerde interventies op een ander niveau aan te bieden aan je cliënt. Na deze 18 lesuren behaal je het Certificate of Completion: Advanced Healer Preparation van Healing Beyond Borders. Van HTN ontvang je tevens een Healing Touch Buddy certificaat en Buddy button. Hiermee kun je je o.a. binnen het publieke domein als vrijwilliger presenteren. 

Indien je dit wenst, kun je hierna doorstromen naar module 4. Toelating tot Module 4 is afhankelijk van het opleidingsdoel van de student, en een passende  voorbereiding en vooropleiding worden vóór toelating besproken. 

Module 4 - Casemanagement en professionele praktijkvoering

Tijdens Module 4 leer je een eigen Healing Touch praktijk opzetten en worden alle voorgaande modules samengebracht op een dieper en verfijnder niveau. Deze module omvat stageopdrachten en een stageperiode van minimaal een jaar. je het Certificate of Completion: Case management and Professional Practice  van Healing Beyond Borders. De module van 30 uren wordt in een heerlijk retreat centrum aangeboden. Na module 4 neem je voldoende tijd om met een mentor aan de slag te gaan om in Module 5 af te studeren als Healing Touch Practitioner (HTP). 

Module 5 - Zelfevaluatie en professionele ontwikkeling

Tijdens Module 5 presenteer je je eigen Healing Touch praktijk en worden alle voorgaande modules getoetst. Deze module omvat het presenteren van jouw casus en overige examenopdrachten.  De module wordt in een helend centrum gehouden. Na de  24,5 lesuren behaal je het Certificate of Completion: Self evaluation and professional development van Healing Beyond Borders.

Het diploma wordt je na succesvolle afronding van het examen toegestuurd. Vanaf dat moment ben je een Healing Touch Practitioner (HTP).

Degenen die aan de aanvullende criteria voldoen om als Healing Touch Therapeut (HTP-HTT) af te studeren, hebben een door de SNRO geaccrediteerde conform post-hbo opleiding afgerond. Dit diploma wordt uitgereikt na succesvolle afronding van de opleiding.