WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Organisatie

De stichting Healing Touch NL, een stichting zonder winstoogmerk werd opgericht in 1996 door Diane Schaap, verpleegkundige uit U.S.A. die tevens gecertificeerd Healing Touch Practitioner en Instructor was. De stichting volgt internationale richtlijnen, van Healing Beyond Borders (USA, niet te verwarren met de Nederlandse organisatie met eenzelfde naam). 

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor zowel de koers van de Academie als toezicht op de uitvoering van de opleiding.
Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Wietzke van Oene
  • Vice-voorzitter: Ruben Post
  • Penningmeester: Cecilia Setzekorn
  • Secretaris: Frans Klawer
  • Bestuurslid: Corine Brouwer 

Acrreditaties: 

Het bestuur van onze stichting heeft de opleiding naar hedendaagse Nederlandse normen uitgebreid met een volwaardige accreditatie.  

Dit heeft in september 2016 tot de post-hbo conforme accreditatie geleid door de SNRO, Stichting Nederlands Register Opleidingen. Na succesvolle afronding van studie mag je je met trots Healing Touch Therapeut noemen. De gehele opleiding omvat 1680 studie-uren ofwel 60 ECTS (European Credit Transfer System). 

De basismodules 1 t/m 5 (Healing Touch Buddy en Practitioner) van Healing Touch NL zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundigen en Verzorgenden.  De modules zijn mooie bijscholings activiteiten binnen het deskundigheidsgebied Comple­mentaire Zorg.

 

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Bij inschrijving voor de hoofdmodules 1 t/m 5 kun je deze punten vooraf aanvragen.