WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Organisatie

 

De stichting Healing Touch NL, opgericht in 1996, is aangesloten partner van Healing Touch International, nu bekend als Healing Beyond Borders International. Dat betekent dat de deelnamebewijzen ook internationaal zijn erkend en de basismodules 1 t/m 5 overal ter wereld zijn te volgen.

 

 

Sinds september 2016 is de totale opleiding geaccrediteerd en geregistreerd door de SNRO, Stichting Nederlands Register Opleidingen. Het kwaliteitskeurmerk behoort bij de hbo conforme opleiding tot Healing Touch Therapeut. Deze studie omvat 1680 studie-uren ofwel 60 ECTS (European Credit Transfer System). 

 

De basismodules 1 t/m 5 (Healing Touch Buddy en Practitioner) van Healing Touch NL zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Ze zijn eveneens goedgekeurd door het deskundigheidsgebied comple­mentaire zorg.

 

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering.