WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Organisatie

De stichting Healing Touch NL, een stichting zonder winstoogmerk werd opgericht in 1996 door Diane Schaap, verpleegkundige uit U.S.A. die tevens gecertificeerd Healing Touch Practitioner en Instructor was. De stichting volgt nationale CAM en Integrale Zorg richtlijnen. Wij gebruiken  Healing Touch Academie als handelsnaam teneinde vewarring met andere organisaties te voorkomen. 

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor zowel de koers van de Academie als toezicht op de uitvoering van de opleiding.
Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Wietzke van Oene
  • Vice-voorzitter: Ruben Post
  • Penningmeester: Cecilia Setzekorn
  • Secretaris: Frans Klawer

Accreditaties: 

Het bestuur van onze stichting heeft de opleiding naar hedendaagse Nederlandse normen uitgebreid met volwaardige accreditaties.  

1. GAT Register Opleidingen, onder registratienummer 0102620210708, GRO erkend

De gehele opleiding omvat 1680 studie-uren ofwel 60 ECTS (European Credit Transfer System) en kan binnen 3 studiejaren worden gevolgd. 

Na succesvolle afronding van studie mag je je met trots "Healing Touch Therapeut" noemen.

2. Kwalitetsregister V&V

De bijscholing "Healing Touch Buddy" (modules 1 t/m 3) is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundigen en Verzorgenden.  De modules zijn een mooie bijscholing binnen het deskundigheidsgebied Comple­mentaire Zorg. 

 

Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen

en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering.

Na afronding van  de hoofdmodules 1 t/m 3 kun je deze punten vooraf aanvragen.