WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Jaarpas

Waarom deze pas? 

We hechten waarde aan onderlinge uitwisseling en inspiratie. We nodigen studenten, docenten, mentoren, studiebegeleiders en afgestudeerde HT-therapeuten uit zich met elkaar te verbinden. Verbinding stimuleert, motiveert en stuurt de onderlinge cohesie met positieve energie.

HTN is een stichting zonder winstoogmerk en wordt mede gedragen door de solidariteit van de studenten, therapeuten, docenten, vrienden en alumni. Van de extra inkomsten kunnen we ieder jaar een HT project ondersteunen, zoals in 2019 deelname aan het Congres voor Integrale Zorg van NIBIG. In 2020 hielpen de passen mee onze stichting tijdens de Corona periode draaiende te houden en een nieuwe naam en logo te ontwikkelen. 

De individuele jaarpas kost 45,- euro, incl. btw, en is één kalenderjaar geldig.  

Jouw voordelen met deze pas:

Solidariteit & verbinding

 • Je steunt het levend houden van de stichting, en het onderhouden van ons netwerk.
 • Je steunt de kwaliteit, uitbreiding en professionalisering van de opleiding en aanvullende Masterclasses.

Je bent student Module 1 t/m Module 3

 • Module 1 cursisten betalen de pas automatisch bij de eerste cursus. 
 • Module 2 & Module 3 cursisten kunnen de pas apart verlengen wanneer hun studiejaarpas niet langer geldig is.
 • De pas geeft recht op 10% korting op de cursussen Modules 1 t/m 3 en de Masterclasses.
 • GRATIS deelname aan de Praktijkactiviteiten (uitwisseling en toetsen).
 • GRATIS deelname aan de jaarlijkse Inspiratiedag in juni. Je betaalt alleen je eigen lunch. 
 • Vermelding op de praktijkenlijst als Healing Touch Buddy.
 • 50% korting bij cursusherhaling Module 1 t/m Module 3 (zonder extra 10% jaarpas korting)
 • Je mag helper zijn bij een Module 1 t/m 3 voor een gereduceerd bedrag van € 50, mits je de betreffende Module al hebt gevolgd.

Je bent stagiair na Module 4

 • GRATIS deelname aan de maandelijkse Hart-2-Hart Zoom intervisie bijeenkomsten.
 • GRATIS deelname aan 5 Praktijkactiviteit ochtenden (uitwisseling en toetsen) per kalenderjaar.
 • GRATIS deelname aan de jaarlijkse HT Inspiratiedag in juni. Je betaalt alleen je eigen lunch. 
 • Je mag helper zijn bij een Module 1 t/m 3 voor een gereduceerd bedrag van € 100, mits je die al eerder hebt gevolgd. 
 • Je hebt voorrang als helper, omdat je in je afstudeerjaar zit.
 • Vermelding op de praktijklijst op deze website.

Je bent een vriend(in) of afgestudeerd (HT Practitioner of Healing Touch Therapeut) 

 • 10% korting op de jaarlijkse Inspiratiedag.
 • Alumni zijn van harte welkom gratis te helpen.
 • Vermelding op de praktijklijst op deze website.
 • Je hebt er een paar gelijkgestemde vrienden bij.

Iedere Healing Touch student, buddy, stagiair, practitioner, therapeut of alumni kan een Jaarpas aanschaffen via het Inschrijfformulier