WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Jaarpas

Waarom deze pas? 

We hechten waarde aan onderlinge uitwisseling en inspiratie. We nodigen studenten, docenten, mentoren, studiebegeleiders en afgestudeerde HT-therapeuten uit zich met elkaar te verbinden. Verbinding stimuleert, motiveert en stuurt de onderlinge cohesie met positieve energie.

HTN is een stichting zonder winstoogmerk en wordt mede gedragen door de solidariteit van de studenten, therapeuten, docenten en andere fans en vrienden. Van de extra inkomsten kunnen we ieder jaar een HT project ondersteunen, zoals in 2019 deelname aan het Congres voor Integrale Zorg van NIBIG. 

Wat kost deze pas: 45,- euro, incl btw. 

Geldigheid: de pas is één kalenderjaar geldig. Vraag hem daarom in december / januari al aan, zodat je direct van de voordelen gebruik kan maken.  

Jouw voordelen met deze pas:

Solidariteit & verbinding

 • Je steunt het levend houden van de stichting, en het (inter-)nationaal onderhouden van het HTN netwerk.
 • Je steunt de kwaliteit, uitbreiding en professionalisering van de opleiding en aanvullende themaModules.

Je bent student Module 1 t/m Module 3

 • Module 1 cursisten betalen de pas automatisch bij de eerste cursus. 
 • Module 2 & Module 3 cursisten kunnen de pas apart verlengen wanneer hun studiejaarpas niet langer geldig is.
 • De pas geeft recht op 10% korting op de cursussen Modules 1 t/m 3
 • Korting op de Oefenactiviteiten.
 • 10% korting om de masterclasses.
 • 10% korting op de HT Inspiratiedag.
 • 50% korting bij cursusherhaling Module 1 t/m Module 3.
 • Je mag helper zijn bij een Module 1 t/m 3 voor een gereduceerd bedrag van € 50, mits je de betreffende Module al hebt gevolgd.
 • Je betaalt $35,- i.p.v. $100,- voor een ‘Individual Membership’ bij Healing Beyond Borders (Internationale moederorganisatie), met voordelen en kortingen in hun webshop.

Je bent student Module 4 of Module 5

 • Huidige Module 4 & Module 5 cursisten kunnen de pas apart aankopen.
 • 10% korting om de masterclasses.
 • 10% korting op de HT Inspiratiedag.
 • 50% korting bij cursusherhaling Module 1 t/m Module 3.
 • Na afronding Module 4 mag je helper zijn bij de cursussen t/m Module 3, tegen een gereduceerd bedrag van € 50.
 • Recht op vermelding op de praktijklijst op deze website.
 • Je betaalt $35,- i.p.v. $100,- voor een ‘Individual Membership’ bij Healing Beyond Borders (Internationale moederorganisatie), met voordelen en kortingen in hun webshop, en kortingen op het (her)certificeringspakket.

Je bent een vriend van HTN

10% korting op de HT Inspiratiedag.

Je hebt er een paar gelijkgestemde vrienden bij.

Iedere Healing Touch student, stagiair, practitioner, therapeut of vriend, kan een Jaarpas aanschaffen door via het Inschrijfformulier  bij "ik meld me aan voor ....." Jaarpas in te vullen, ook wanneer je via een andere weg bij Healing Beyond Borders USA of Healing Touch International bent betrokken.