WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Trauma & Energiewerk 1

Trauma komt met de dag meer in de belangstelling. Het treft iedereen, hetzij door eigen ervaring of doordat iemand in je omgeving een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Er zijn grote en kleine trauma's. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat trauma het zenuwstelsel ontregelt. Er wordt verschil gemaakt tussen een ontwikkelingstrauma, verbindingstrauma en shock trauma.

Trauma en Energiewerk 1 focust op geboorte- en ontwikkelingstrauma.

Hoe kun je het zelf-genezend vermogen uitnodigen weer te gaan stromen? Hoe kan je hier als therapeut energetisch mee werken?

De ochtend beginnen we met het eigen lijf als uitgangspunt. De middag leren we 2 eenvoudige behandelingen te geven, die we ook zelf ontvangen. We kijken naar de bronnen en aanpak van verschillende methoden die energetisch met trauma werken, zoals EMDR, Somatic Experience (S.E.), Bio-Release en Healing Touch. Deze zijn mooi te combineren met je bestaande kennis en eigen praktijk. Je leert deze dag 2 mooie behandelmethoden rondom geboorte-/ontwikkelings trauma toe te passen en uit te wisselen met elkaar. 

Ben je persoonlijk geïnteresseerd of beroepsmatig als massagetherapeut, verpleegkundige, fysiotherapeut, arts of psycholoog of healer, dan is dit een masterclass om zelf te ervaren en aanvullende technieken te uit te wisselen. 

De dag valt binnen het door de SNRO geaccrediteerde scholingstraject tot Healing Touch Therapeut  voor 7 bijscholingspunten. De beroepsorganisatie BATC heeft deze Masterclass Trauma & Energiewerk 1 als bijscholing erkend.  

 Docent Charlotte van der Molen 

 Is dit een inspirerende bijscholing die jouw ervaring / praktijk kan verdiepen en kan bijdragen tot jouw bijscholingspunten? Vraag dan jouw beroepsorganisatie de Masterclass te erkennen als bijscholing. Heb jij geen Healing Touch gedaan, maar je bent wel energetisch werkend therapeut, dan ben je welkom je aan te melden. Om te zorgen dat de groep vanuit één basislijn start, is een korte telefonische intake wel een vereiste. 

Meer informatie en aanmelden via Agenda