WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Trauma & Energiewerk 2

Je hebt Trauma en Energiewerk 1 gevolgd? Dan is deze Masterclass een logische stap om ook de energetische impact van andere soorten trauma's te kunnen begrijpen. Zowel de aura als de chakra's kunnen door een shock uit balans zijn geraakt. Zo voelt iemand zich na een ongeluk bijvoorbeeld 'nooit meer dezelfde' of voelt zich als 'een wandelende bom'.  Deze pratronen zijn in het energetisch veld terug te vinden. Herstellen van het evenwicht kan worden uitgenodigd door gebruik van gerichte technieken voor de haralijn en de eerste laag van de aura.  Als de 'haralijn' uit balans is of er een 'gat' in de aura zit, zal daardoor de hoeveelheid energie die iemand ter beschikking heeft, ernstig worden belemmerd. 

De ochtend beginnen we met het eigen lijf als uitgangspunt. De middag leren we de haralijn te reinigen en uit te nodigen meer in balans te komen en de aura magnetisch te herstellen.

We kijken naar de bronnen en aanpak van verschillende methoden die energetisch met trauma werken. Deze zijn mooi te combineren met je bestaande kennis en eigen praktijk. De dag valt binnen het door de SNRO geaccrediteerde scholingstraject tot Healing Touch Therapeut  voor 7 bijscholingspunten. 

De dag valt binnen het door de SNRO geaccrediteerde scholingstraject tot Healing Touch Therapeut  voor 7 bijscholingspunten.

De beroepsorganisatie BATC heeft deze Masterclass Trauma & Energiewerk 2 ook als bijscholing erkend.  

Docent Wietzke van Oene 

Is dit een inspirerende bijscholing die jouw ervaring / praktijk kan verdiepen en kan bijdragen tot jouw bijscholingspunten? Vraag dan jouw beroepsorganisatie de Masterclass ook te erkennen als bijscholing, net zoals de BATC, CAT, SBLP, KTNO dat ook doen.

Heb jij geen Healing Touch gedaan, maar je bent wel energetisch werkend therapeut, dan ben je welkom je aan te melden. Om te zorgen dat de groep vanuit één basislijn start, is goedkeuring na een korte telefonische intake een voorwaarde. Aanmelden via Agenda.

Lees deze link over HT & PTSS