WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Licht op een eigen Praktijk

Planning : deze Masterclass wordt voorjaar 2022 weer aangeboden.

Wanneer je een eigen praktijk voor ogen hebt, borrelen er allerlei vragen op. Hoe start je een eigen praktijk? Hoe zie jij je praktijk voor je?

Hoe denk je dat dit anderen aanspreekt? Wat is een redelijk tarief? Ben je voorbereid op lastige situaties met cliënten? Wat is een professionele houding? Hoe trek je je grenzen als therapeut? Vragen waar iedere aankomende, maar ook de wat meer ervaren therapeut mee kan worstelen. Deze dag geeft veel praktische tips om je "eigen dromen in structuur" neer te zetten. En je kunt je energetisch en praktisch voorbereiden om je praktijk vorm te geven naar je eigen visie en uitnodigende sfeer.

Doel:  Helderheid krijgen over wat eerst nodig is of wat kan wachten, “first things first”. Juist die duidelijkheid krijgen over de achterliggende redenen of noodzaak over wat nodig is of wat wordt aanbevolen, structuur, overzicht, vertrouwen en rust brengen. Hoe zie jij het voor je, wat is er nog nodig?

Kwaliteit: Het gaat om de ondersteuning en de kwaliteitseisen van jezelf als professional,  (mogelijke) beroepsorganisatie, vergoedingen door verzekeraars en wettellijke eisen om veiligheid te borgen, zoals de WKKGZ. Alles bij elkaar is dit wat tijdens deze Masterclass ook aan bod komt. We willen vanuit onze hedendaagse kennis en ervaring met praktijken, professionele praktijkvoering binnen jouw praktijk in het licht zetten. 

Doelgroep: Voor eindejaars studenten of startende kandidaat therapeut die die hun praktijkvoering willen opzetten, ontwikkelen of tegen het licht willen houden.

Programma:

 • Informatie en uitwisseling verschillende praktijken
 • Documentatie en hoe je dit het best in je eigen praktijk kunt invoeren/optimaliseren.
 • Bekendheid met de eisen die aan een praktijk worden gesteld door een beroepsregister, zorgverzekeraar of de wet, en de ruimte die daarbinnen wel (of niet) is om je eigen vorm te vinden.
 • Creatieve middag met visualisatie van de eigen praktijk en een MOODBOARD maken
 • Wat verder aandacht nodig heeft. 

Na afloop:

 • Heb je handvatten om je praktijk verder vorm te geven.
 • Ben je bekend met documenten en hoe je die het best in je eigen praktijk kunt invoeren/optimaliseren.
 • Ben je bekend met de eisen die aan je praktijkvoering worden gesteld.
 • Kun je jezelf en jouw praktijkruimte als stevige basis vormgeven.
 • Nog meer positieve energie geven wanneer je de Themamodule Energetisch Praktijkbeheer ook nog volgt.
 • Ben je een goed voorbereid op (een eventuele) registratie bij een beroepsorganisatie en visitatie.

De dag valt binnen het door de SNRO geaccrediteerde scholingstraject tot Healing Touch Therapeut  voor 7 bijscholingspunten. Reden temeer om jouw Beroepsorganisatie te vragen of zij deze dag voor jouw professionele bijscholing erkent, zoals bijv. de SBLP. Overige aankomende en zelfstandige therapeuten zijn ook van harte welkom.

Informatie over de locatie, prijs en data: Agenda