WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Licht op een eigen Praktijk

Wanneer je een eigen praktijk voor ogen hebt, borrelen er allerlei vragen op. Hoe start je een eigen (natuurgeneeskundige) praktijk? Je bent opgeleid voor je vak, maar is dat voldoende? Hoe ben je van plan je praktijk "in de markt" te zetten? Wat is een redelijk tarief? Ben je voorbereid op lastige situaties met cliënten? Wat is een professionele houding? Hoe trek je je grenzen als therapeut? Vragen waar iedere aankomende, maar zelfs ook nog de wat meer ervaren therapeut mee kan worstelen. Deze dag geeft veel praktische tips om je "eigen structuur" neer te zetten. Je kunt na je beroepsopleiding direct aan de slag gaan, maar je kunt je ook eerst grondig voorbereiden om zo je praktijk vorm te geven naar je eigen visie en eigen identiteit.

Doel:  Helderheid krijgen over wat eerst nodig is of wat kan wachten, “first things first”. Juist die duidelijkheid krijgen over de achterliggende redenen of noodzaak over wat nodig is of wat wordt aanbevolen, kunnen overzicht, vertrouwen en rust brengen. Hoe zie jij het voor je, wat is er nog nodig?

Kwaliteit: Het gaat om de ondersteuning en de kwaliteitseisen van jezelf als professional, een (mogelijke) beroepsorganisatie, vergoedingen door verzekeraars en wettellijke eisen om veiligheid te borgen. Alles bij elkaar is dit wat “praktijkvoering” in de schijnwerper staat. Met deze themamodule willen wij, vanuit onze hedendaagse kennis en ervaring met praktijken, een bijdrage leveren aan het met plezier visualiseren, opzetten of optimaliseren van een eigen (en elkaars) professionele praktijkvoering en jouw praktijk in het licht zetten. 

Voor wie: Voor eindejaars studenten of startende kandidaat therapeut die die hun praktijkvoering willen opzetten, ontwikkelen of tegen het licht willen houden.

Programma:

  • Informatie en uitwisseling aanwezige praktijken
  • ben je bekend met documenten en hoe je die het best in je eigen praktijk kunt invoeren/optimaliseren.
  • ben je bekend met de eisen die aan je praktijkvoering worden gesteld door een beroepsregister, zorgverzekeraar of de wet, en de ruimte die daarbinnen wel (of niet) is om je eigen vorm te vinden.
  • Creatieve middag met visualisatie van de eigen praktijk en een MOODBOARD maken
  • Wat verder nog aandacht nodig heeft. 

Na afloop:

  • heb je handvatten om je praktijk (verder) vorm te geven.
  • ben je bekend met documenten en hoe je die het best in je eigen praktijk kunt invoeren/optimaliseren.
  • ben je bekend met de eisen die aan je praktijkvoering worden gesteld door een beroepsregister, zorgverzekeraar of de wet, en de ruimte die daarbinnen wel (of niet) is om je eigen vorm te vinden.
  • kun je jezelf en jouw praktijkruimte alle positieve energie geven, en de Themamodule Energetisch Praktijkbeheer ook nog volgen.
  • heb je een goede voorbereiding op (een eventuele) registratie bij een beroepsorganisatie en visitatie.

De dag valt binnen het door de SNRO geaccrediteerde scholingstraject tot Healing Touch Therapeut  voor 7 bijscholingspunten. Reden temeer om jouw Beroepsorganisatie te vragen deze dag voor jouw professionele bijscholing te erkennen, zoals bijv. de SBLP. Overige zorgprofessionals en aankomende therapeuten zijn, na een korte telefonische intake, ook van harte welkom.

Informatie over de locatie, prijs en data: Agenda