WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Wat is Healing Touch

Healing Touch Nederland ("HTN") is een kleinschalige stichting zonder winstoogmerk. Het heeft een bestuur, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij beoogt met haar scholingsaanbod en Healing Touch activiteiten het maatschappelijk en sociaal belang te dienen. 

Healing Touch NL is in 1996 gelijktijdig opgericht als de Amerikaanse moederorganisatie ''Healing Beyond Borders",  statutaire naam is "Healing Touch International, Inc.''. De oprichter was Janet Mentgen, een verpleegkundige die meer wilde doen voor de genezing en het welzijn van haar patiënten. Healing Touch Nederland is geallieerd landelijk lid van de moederorganisatie Healing Beyond Borders

Healing Touch NL sinds 1996 dé meest ervaren opleider voor Healing Touch onderwijs. De docenten van de hoofdmodules zijn door Healing Beyond Borders geaccrediteerd en voldoen aan alle criteria. 

Naast de ontwikkeling van de eigen kernkwaliteiten van de studenten, biedt HTN een internationaal gestandariseerd programma aan. Aan dit basis programma zijn verdiepende lesonderdelen en stageopdrachten toegevoegd. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanvulling op een bestaande of een eigen zelfstandige Healing Touch Praktijk. 

Wat is Healing Touch? 

We doen het vaak al van nature: een hand op een pijnplek leggen voor ontspanning, rust en healing. Daardoor nodigen we ongemerkt het zelfregulerend vermogen uit. De stille kracht van deze liefdevolle aanraking wordt steeds meer omarmd. Er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats In een open en liefdevolle houding naar jezelf en de ander.

De Healing Touch student ontwikkelt zijn/haar intuïtie en kennis in vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, respect en neutraliteit. Zo wordt men zich meer bewust over het handelen vanuit je hoofd, vanuit je hart en vanuit totale aanwezigheid. Het is een waardevolle aanvulling voor jezelf en een op zichzelf staande werkwijze. 

Healing Touch is een ontspannende, verzorgende energetische werkwijze. Op een zachte manier, met of zonder aanraking,  draagt het bij aan het balanceren van het  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.  Centraal staat altijd het activeren van het natuurlijk zelfhelend vermogen. Het is veilig voor alle leeftijden en werkt in harmonie samen met reguliere medische zorg.

In de modules en/of opleiding leer je gerichte technieken en de energetische kwaliteiten van de aura, chakra’s en de haralijn waar te nemen. Daar waar de energie geblokkeerd is nodig je deze uit meer te stromen door de geleerde lesstof toe te passen.

Tijdens aanvullende Masterclasses wordt dieper ingegaan op onderwerpen zoals trauma en energiewerk, praktijkvoering, manieren om tot een energetische diagnose te komen en wetenschappelijke gronden om dit te staven. Door regelmatige oefenactiviteiten en themamiddagen wissel je behandelingen met elkaar uit. Je maakt tussentijdse schriftelijke opdrachten en maakt deel uit van een intervisiegroep en hebt studiebegeleiding op maat. 

HTN richt haar cursusaanbod op professionals die vanuit ambitie en passie kennis willen maken met Healing Touch en de eigen intuïtie willen ontwikkelen. De cursussen van HTN kunnen geïmplementeerd worden binnen het eigen bijscholingstraject of als (om)scholing tot volwaardig Healing Touch Therapeut met een eigen praktijk. 

De kosten voor de opleiding werden inmiddels uit hoofde van om- of bijscholing via het UWV, Ministerie van Defensie en OLVG e.a. instellingen aan de deelnemer vergoed.