WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Wat is Healing Touch

We doen het vaak al van nature: een hand op een pijnplek leggen voor ontspanning, rust en healing. Daardoor nodigen we ongemerkt het zelfregulerend vermogen uit. De stille kracht van deze liefdevolle aanraking wordt steeds meer omarmd. Er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats In een open en liefdevolle houding naar jezelf en de ander.

Iedere student ontwikkelt zijn/haar intuïtie en kennis in vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, respect en neutraliteit. Zo wordt men zich meer bewust over het handelen vanuit hoofd, hart en totale aanwezigheid. Het is een waardevolle training voor jezelf en een op zichzelf staande werkwijze. 

Healing Touch is een ontspannende, verzorgende energetische werkwijze. Op een zachte manier, met of zonder aanraking, draagt het bij aan het balanceren van het  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.  Centraal staat altijd het activeren van het natuurlijk zelfhelend vermogen. Het is veilig voor alle leeftijden en werkt in harmonie samen met reguliere medische zorg.

In de modules en/of opleiding leer je gerichte technieken om energetische kwaliteiten van de aura, chakra’s en de haralijn waar te nemen. Daar waar de energie geblokkeerd is, leer je deze uit te nodigen meer te stromen en de lesstof toe te passen.

Tijdens aanvullende Masterclasses wordt dieper ingegaan op onderwerpen zoals trauma en energiewerk, praktijkvoering, manieren om tot een energetische diagnose te komen en wetenschappelijke gronden om dit te staven. Je wisselt behandelingen met elkaar uit. Je maakt tussentijdse schriftelijke opdrachten en maakt deel uit van een intervisiegroep, ondersteund door studiebegeleiding op maat. 

Ons cursusaanbod is bijzonder geschikt voor diegenen die vanuit ambitie en passie kennis willen maken met Healing Touch en eigen intuïtie willen ontwikkelen. De cursussen van HTN kunnen geïmplementeerd worden binnen een bijscholingstraject of als (om)scholing tot Healing Touch Therapeut met een eigen praktijk. 

De kosten voor de opleiding werden inmiddels uit hoofde van om- of bijscholing via het UWV, Ministerie van Defensie en OLVG e.a. instellingen aan de deelnemer vergoed. 

Spreekt dit je aan? Lees hier meer over jouw mogelijkheden  ....