WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn veel onderzoeken gedaan t.a.v. Healing Touch, zoals Healing Touch bij COVID,  long-COVID, angst en depressie, bij kanker, bij het immuunsysteem, bij pijn, bij stressreductie, bij chirurgische ingrepen pre- en postoperatief, bij cardiovasculaire problematiek, het stervensproces, HIV, in de kindergeneeskunde en t.a.v. spiritualiteit. Een aantal onderzoeken vind je hier (ook enkele in het Nederlands vertaald). Verder kun je via de webshop van Healingbeyondborders.org een uitgebreide onderzoeksportfolio bestellen, met meer algemene studies over energetische geneeskunde, bioveld en integrale/complementaire zorg, zoals Therapeutic Touch en Healing Touch. 


ANGST EN DEPRESSIEVE STEMMING

Healing Touch bij angst en depressieve stemming ....lees verder

Angst en depressie komen veel voor in de hedendaagse mondiale samenleving. De effecten van deze aandoeningen kunnen leiden tot persoonlijke, familie- en gemeenschapsproblemen. Healing Touch kan misschien wat van dat lijden verlichten. In een onderzoek met hartpatiënten is bijvoorbeeld aangetoond dat Healing Touch angst vermindert bij gebruik voorafgaand aan een ziekenhuisprocedure (1). In een onderzoek onder vrouwen die een bestralingsbehandeling voor kanker ondergingen, vertoonden degenen die Healing Touch kregen meer uitgesproken verbeteringen in de niveaus van depressieve stemming, angst en woede vergeleken met de groep die een schijnvertoning of nepgenezing kreeg (2). In een andere studie (3) vertoonden patiënten die chemotherapie kregen voor de behandeling van kanker een afname van de depressieve stemming in elk van de drie interventiegroepen (Healing Touch, massage en aanwezigheid), wat suggereert dat de aanwezigheid van een zorgverlener de stemming kan helpen verbeteren. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat aanraaktherapieën (massage en helende aanraking) een extra gunstig effect hebben op het verbeteren van de stemming, energie en het verminderen van vermoeidheid in vergelijking met alleen aanwezigheid.
Referenties: Seskevich, JE, Crater, SW, Lane, JD, & Krucof, MW (2004). Gunstige effecten van de kracht van de menselijke geest op de stemming vóór percutane interventie (een gaatje door de huid) voor instabiele coronaire syndromen of ACS (verzamelnaam voor een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP). Verpleegkundig onderzoek. 53 (2), p.116-21. Cook, CAL, Guerrerio, JF, Slater, VE (2004). Healing Touch en kwaliteit van leven bij vrouwen die bestraling tegen kanker krijgen: een gerandomiseerd gecontroleerd spoor, alternatieve therapieën in gezondheid en geneeskunde, 10 (3), p. 24-41. Post-White, J., Kinney, ME Savik, K., Gau, JB, Wilcox, C. & Lerner, I. (2003). Therapeutische massage en Healing Touch verbeteren de symptomen bij kanker. Integratieve kankertherapieën, 2 (4), 332-344.


BEHOUD IMMUUN FUNCTIE

Bij mensen met baarmoederhalskanker tijdens chemotherapie met behulp van Healing Touch, een energetische geneeswijze .... lees verder

Dit onderzoek van Susan Lutgendorf en collega's van de Universiteit van Iowa, gepubliceerd in het tijdschrift Brain, Behavior and Immunity, vergeleek de effecten van Healing Touch, ontspanningstraining of gebruikelijke zorg bij vrouwen met baarmoederhalskanker die chemotherapie ondergaan. De onderzoekers onderzochten de effecten van deze drie behandelingsarmen op (1) cellulaire immuniteit, (2) stemming en kwaliteit van leven, en (3) behandelingsgerelateerde toxiciteit en uitstel van behandeling bij deze patiënten. Individuen in de Healing Touch-groep ontvingen gedurende 6 weken 4 sessies per week. Deelnemers aan de Healing Touch-groep hadden een minimale afname van het aantal natuurlijke killercellen (een marker voor de immuunfunctie) in vergelijking met deelnemers aan de relaxatietherapie en gebruikelijke zorggroepen, van wie de aantallen natuurlijke killercellen sterk afnamen. Bovendien ondervonden degenen in de Healing Touch-groep een grotere afname van de maten van depressieve stemming in vergelijking met personen in de ontspanningstraining en gebruikelijke zorggroepen. Er werden geen significante verschillen tussen groepen waargenomen in kwaliteit van leven, behandelingsvertraging of behandelingsgerelateerde toxiciteit. Voor meer informatie kunt u het gepubliceerde artikel vinden via de volgende link: Behoud van het immuun systeem.
Referentie: Lutgendorf, S.K., Mullen-Houser, E., Russell, D., Degeest, K., Jacobson, G., Hart, L., Lubaroff, D.M. (2010). Behoud van immuunfunctie bij patiënten met baarmoederhalskanker tijdens chemotherapie met behulp van een nieuwe integratieve benadering. Hersengedrag en immuniteit, 24, 1231-1240.


Bioveld Wetenschap en Genezing: Een nieuwe Grens in de Geneeskunde

SAMENVATTING: We leven in een tijdperk van ongekende technologische en wetenschappelijke vooruitgang, afgewisseld met een trapsgewijze reeks van slechte sociale, gezondheid en milieu keuzes die ons aan de rand van de afgrond kunnen brengen. In de afgelopen 100 jaar alleen al hebben we aanzienlijke vooruitgang in technologie gemaakt ten aanzien van ziektebestrijding, verlenging van onze levensduur, verbetering van wereldwijde communicatie, verhoging van onze productiviteit en de algemene kwaliteit van leven. Lees verder... Engelstalig origineel


CHIRURGIE

Healing Touch gebruiken om herstel na een operatie te verbeteren .... lees verder

De reactie van het menselijk lichaam op een operatie kan gevarieerd zijn en van invloed zijn op veel van zijn systemen vanuit een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel perspectief. Het lichaam gebruikt pijn als een manier om te herkennen dat er een blessure is opgetreden en in dit geval is een chirurgische incisie en verwijdering of toevoeging (in het geval van gewrichtsvervanging) de triggergebeurtenis. Herstel wordt vaak weerspiegeld op verschillende manieren, waaronder het ontbreken van complicaties, het gebruik van medicijnen, de tijd om te ontladen en andere factoren. Healing Touch is voorafgaand aan cardiale angioplastiek (dotteren) gebruikt met een vermindering van bijwerkingen (1). In een vervolgonderzoek was de mortaliteit (de sterfte, aangegeven in relatie tot het totaal aantal individuen waar het over gaat) na 6 maanden lager bij de gecombineerde groep door Healing Touch, muziek en beeldtaal, hoewel dit mogelijk te wijten was aan andere factoren die niet bij de interventie betrokken waren (2). Het gebruik van Healing Touch vóór de operatie bleek de zorgen aanzienlijk te verminderen en de tevredenheid in een ander onderzoek te verhogen (3). De Healing Touch-groep vertoonde ook een afname van overstuurheid, verdriet en kortademigheid; en een toename van kalmte, hoop en geluk. Healing Touch wordt gebruikt in ziekenhuizen in het hele land. Patiënten kunnen een sessie aanvragen als Healing Touch deel uitmaakt van de ziekenhuisdiensten of een externe arts kan binnenbrengen. Bezoek onze Global Healing Touch-directory voor een lijst met gecertificeerde beoefenaars.
Referenties: Krucoff, M., Crater, S., Green, C., Mass, A., Seskevich, J., Lane, J., Loeffler, K., Morris, K., Bashore, T., & Koenig, H. (2001). Integratieve noetische therapieën als aanvulling op percutane interventie tijdens onstabiele coronaire syndromen: Monitoring en actualisatie van de haalbaarheidsproef van geestestraining (MANTRA). American Heart Journal, 142, 760-7. Krucoff, MW., Crater, S., Gallup, D., Blankenship, J., Cuffe, M., Guarneri, M., Kreiger, R., Kshettry, V., Morris, K., Oz, M., Pichard, A., Sketch, M., Kownig, H., Mark, D., & Lee, K. (2005). Muziek, beeldspraak, aanraking en gebed als aanvulling op interventieve cardiale zorg: de monitoring en acutalisatie van geestestrainingen (MANTRA) II gerandomiseerde studie. Lancet, 366, 211-217. Seskevich, J.E., Crater, S.W., Lane, J.D. & Krucoff, M.W. (2004). Gunstige effecten van noetische therapieën op de stemming vóór percutane interventie voor onstabiele coronaire symptomen. Nursing Research, 53 (2), p. 116-121.


 

Complementaire zorg bij pijn - kinderkanker

Tijdens de behandeling van kanker kan je kind op sommige momenten last hebben van pijn. Soms heeft die pijn te maken met de kanker zelf.Maar meestal....

Maar meestal hangt de pijn samen met medische ingrepen en procedures, zoals verschillende soorten puncties. Vaak gaat die pijn ook gepaard met angst. Angst voor de ingreep omdat je kind weet dat die pijn gaat doen, of angst voor de pijn zelf. De gebruikelijke behandeling bij dergelijke pijn bestaat uit pijnmedicatie (van paracetamol tot morfine, afhankelijk van de mate van pijn) en/of cognitieve gedragstherapie om de pijn beter te kunnen verdragen en de angst beter te kunnen hanteren.
Lees hier de zoekstrategie en zoektermen over pijn


Experienced based Healing Touch behandeling bij (long) Covid 19

Kunnen we met de inzet van Healing Touch bijdragen aan het herstel van patiënten die besmet zijn met het Covid 19 virus? Welke HT interventies zijn effectief, voor welke klachten? Vele Healing Touch studenten en praktijkvoerders over de hele wereld stelden zich die vraag. Tijdens een inleiding op de in september gehouden HBB conferentie in Amerika presenteerden Lisa Amselme en Joel Anderson, mede-auteurs van 'Grondbeginselen en beoefening van  Healing Touch', een op eigen kennis en ervaring gebaseerd antwoord. Beiden hebben de besmetting met het virus doorgemaakt, beiden hebben tijdens de acute infectie periode en in de herstelfase regelmatig Healing Touch behandelingen gekregen. Ze hebben hun ervaringen met de verschillende interventies bij de diverse klachten gedocumenteerd en na hun herstel vanuit die ervaring meerdere patiënten kunnen ondersteunen tijdens het ziekteproces. Hun op ervaring gebaseerde voorstel voor de inzet van HT interventies bij de verschillende klachten is verrijkend en opent de deur voor effectieve ondersteuning van Covid 19 geïnfecteerde patiënten. 

Deze interventies worden je aangeleerd bij Healing Touch Academie en worden door de Healing Touch Therapeuten gebruikt. Je vindt een behandelaar onder onze pagina 'Praktijken'.Wil je Healing Touch aan jouw praktijk toevoegen, schrijf je dan in voor de basis 3 modules en ontvang het Buddy certificaat. 


 

DE IMPACT VAN HELENDE AANRAKING OP PEDIATRISCHE ONCOLOGIEPATIËNTEN

HT in pediatrische oncologie, intramurale en poliklinische eenheden in Kapi'olani Medical Center for Women and Children .... lees hier meer


DE KLINISCHE EFFECTIVITEIT VAN HELENDE AANRAKING

lees hier meer


ENERGIETHERAPIEËN IN DE GEAVANCEERDE PRAKTIJK ONCOLOGIE

Een op feiten gebaseerde praktijkbenadering .... lees verder

HYPOTHESEN:
Healing Touch (HT) is een energietherapie waarvan is aangetoond dat het stress, pijn en vermoeidheid vermindert bij volwassen oncologiepatiënten. In deze studie werd de haalbaarheid geëvalueerd van het toedienen van HT in pediatrische oncologische afdelingen voor polikliniek en polikliniek in het Kapi'olani Medisch Centrum voor vrouwen en kinderen.

STUDIEONWERP:
Deze studie was een gerandomiseerde prospectieve studie van 1 jaar bestaande uit 2 studiearmen. De HT-arm werd beschouwd als de behandelingsgroep en lees- / spelactiviteit werd aangeduid als de controlegroep. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan elke arm bij inschrijving voor het onderzoek.

Methoden
Ze werden aangeworven door de kinderoncologie maatschappelijk werker. Geïnteresseerde deelnemers werd gevraagd om geïnformeerde toestemming te geven en werden gerandomiseerd naar de HT-arm of de lees- / speelactiviteitsarm van de studie. Ze ontvingen hun aangewezen interventie gedurende 30 minuten bij elke intramurale of poliklinische ontmoeting. Deelnemers, ouders en zorgverleners werden gevraagd om pre-interventie en post-interventie beoordelingen te voltooien.

RESULTATEN:
In totaal werden 15 deelnemers in de leeftijd van 3 tot 18 jaar oud benaderd voor het onderzoek tussen juli 2009 en juni 2010. In totaal namen 9 deelnemers deel (wervingspercentage van 60%); 6 patiënten werden gerandomiseerd om HT-sessies te ontvangen en 3 patiënten ontvingen lees- / spelactiviteiten; 2 deelnemers stopten met de studie vanwege langdurige ziekenhuisopnames en gecompliceerde behandelingen. Een extra deelnemer stierf tijdens het onderzoek vanwege ziekteprogressie. Degenen in de HT-groep vertoonden significante dalingen in de scores voor pijn, stress en vermoeidheid voor deelnemers, ouders en verzorgers. Bovendien daalde de perceptie van ouders van de pijn van hun kinderen aanzienlijk voor de HT-groep in vergelijking met de groep die lees- / spelactiviteit kreeg.

GEVOLGTREKKING:
Deze studie toont de haalbaarheid aan van het gebruik van energietherapie bij patiënten met pediatrische oncologie. Er lijkt ook interesse te bestaan in deze behandelingsmodaliteit voor deze patiëntenpopulatie. Bovendien suggereren deze bevindingen dat HT een positief effect heeft op pijn, stress en vermoeidheid gerelateerd aan oncologische behandeling.

Wong J1, Ghiasuddin A, Kimata C, Patelesio B, Siu A. Auteurs informatie: Kapi'olani Medisch centrum voor vrouwen en kinderen, Honolulu, HI 96813, VS. Abstract: 22710258 DOI: 10.1177 / 1534735412446864 Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093427/


Factsheet voor verpleegkundigen: Zorgen voor degenen die voor anderen zorgen: een hulpmiddel voor healing door verpleegkundigen en verzorgenden

Ontspanning, verminderde angst en stress en een verbeterde stemming zijn de meest voorkomende kenmerken van bioveld therapieën zoals Healing Touch. Deze effecten zijn vaak gerapporteerd in verschillende onderzoeken populaties zoals cardiale zorg voor volwassenen, kankerzorg voor kinderen, en stressniveaus bij afgestudeerden en niet-gegradueerde studenten.lees verder

Een andere populatie die vaak wordt bestudeerd, zijn verpleegkundigen die onderwijs volgen in Genezende aanraking. Verpleegkundig leiders die de eerste module Healing Touch voltooiden, rapporteren verbeteringen in hun niveaus van stress, depressie, angst, ontspanning, welzijn en slaap.
Hartslagvariabiliteit veranderingen bij deze verpleegkundigen suggereerden een verbeterde autonome functie in overeenstemming met een groter welzijn.
In een andere studie noemden verpleegkundigen een voordeel te hebben door het leren van Healing Touch; ze vinden het gebruik van holistische concepten tijdens bedzorg als moeiteloos. De gebruikte Healing Touch voor zelfzorg heeft geholpen hun coping-vaardigheid om "werkgerelateerde stress" te verminderen en zelfontspanning te bevorderen.
Informatie voor deze factsheet is afkomstig uit de Research Brief. De Research Brief geeft een volledig overzicht synthese en beoordeling van Healing Touch-onderzoek en is beschikbaar op de website: www.healingbeyondborders.org. Je vindt het Engelstalig artikel met de referenties via deze download.


HEALING TOUCH ALS ONDERSTEUNENDE INTERVENTIE VOOR PATIËNTEN MET ACUTE LEUKEMIE

Een proefonderzoek naar effecten op nood en symptomen .... lees hier meer


HEALING TOUCH EN VRUCHTBAARHEID

Een casusrapport .... lees verder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595286/


IMMUUNSYSTEEM

De invloed van helende aanraking op het immuunsysteem .... lees verder

Een van de belangrijke afweermechanismen van het lichaam is het immuunsysteem. Zonder een effectief immuunsysteem kan men gemakkelijk besmet raken met een aantal virussen en vijandige bacteriën die een breed scala aan symptomen veroorzaken, waaronder verkoudheid, chronische ziekten en ernstige infecties. Het doel van Healing Touch is om genezing te bevorderen en het vermogen van het lichaam om te genezen te verbeteren. Dit vereist een gezond immuunsysteem. De effecten van Healing Touch op het immuunsysteem van het lichaam worden zichtbaar. Dit belangrijke afweermechanisme lijkt direct of indirect te worden ondersteund door Healing Touch, mogelijk door modulatie van stress. Naarmate testprocedures voor het bepalen van de immuunfunctie zijn opgenomen in onderzoeksstudies, zal meer informatie beschikbaar komen.
Referenties: Wilkinson, D., Knox, P., Chatman, J., Johnson, T., Barbour, N., Myles, Y., & Reel, A. (2002). De klinische effectiviteit van Healing Touch. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 8 (1), 33-47.


Kansen en uitdagingen door Bioveld Practitioners in Global Health & Medicine: A White Paper

Erminia Guarneri, MD, FACC; Rauni Prittinen King, RN, MIH, CHTPI SAMENVATTING: Bioveld therapieën (BT) worden steeds vaker gebruikt in de hedendaagse gezondheidszorg. In deze white paper, bekijken we specifieke problemen van biofield beoefenaars als gevolg van een gebrek aan (1) een gemeenschappelijke wetenschappelijke definitie van BT; (2) algemene educatieve standaarden voor BT training (met inbegrip van kerncompetenties voor klinische zorg); (3) samenwerkend team zorg onderwijs in de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) en in integratieve gezondheid en geneeskunde (IHM); (4) een gerichte agenda in BT onderzoek; en (5) gestandaardiseerde apparatuur en wetenschappelijk gevalideerde mechanismen in bioveld onderzoek. Lees verder... Engelstalig origineel


PIJNBEHEERSING

Helende aanraking voor het verminderen van pijn .... lees verder

De ervaring van pijn is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder dingen als eerdere ervaring met pijn en individuele lichaamschemie en structuur. Gebruik van energetische therapieën zoals Healing Touch kan iemands reactie op pijn op verschillende manieren beïnvloeden, waaronder de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van het zijn. Pijn kan bijvoorbeeld een herinnering zijn dat je je grenzen hebt verlengd of een herinnering dat je voor een bepaald aspect van je leven moet zorgen dat een 'pijn' veroorzaakt. Healing Touch-onderzoeken zijn uitgevoerd om effecten op zowel acute als chronische pijn te meten (1) In een klein onderzoek naar chronische en ernstige pijn als gevolg van ruggenmergletsel, verminderde Healing Touch de pijn meer in vergelijking met degenen die progressieve spierontspanning ontvingen (2). Er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik van energiewerk om pijn te verlichten en het kan waardevol zijn bij het aanvullen van traditionele benaderingen of gebruiken wanneer andere benaderingen niet succesvol zijn (3).
Referenties: Wardell, D.W. & Weymouth, K. (2004). Overzicht van studies van Healing Touch. Journal of Nursing Scholarship, 36 (2), 147-154. Wardell, D. Rintala, D. Tan, G., & Duan, Z. (2006). Pilotstudie van Healing Touch en progressieve ontspanning voor chronische neuropathische pijn bij personen met ruggenmergletsel. Journal of Holistic Nursing, 24 (4), 231-240. Wardell, D.W. (2000). Masterclass Trauma & Energiewerk 1 en 2 bij Healing Touch Nederland (www.healingtouch.nl). Trauma Release Technique: alternatieve en aanvullende therapieën, 6 (1), 20-27.


PILOT STUDIE: VERBETERING VAN DE RESULTATEN VAN PATIËNTEN DOOR HEALING TOUCH

Healing Touch-therapieën maken gebruik van de opzettelijke plaatsing van de handen door een behandelaar om de energievelden van de patiënt te beïnvloeden om zelfgenezing te bevorderen.  ....lees verder  of ..lees verder PDF


Ptsd- pOSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS

Scripps-studie toont aan dat de PTSD-symptomen van mariniers zijn verminderd door integratieve geneeskunde.

Healing Touch in combinatie met geleide visualisatie (HT + GI) zorgt voor significante klinische verminderingen van symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSD) voor aan gevechten blootgestelde militairen in actieve dienst, volgens een studie gepubliceerd in het septembernummer van Militaire Geneeskunde. ..... lees verder 


SPIRITUALITEIT

Healing Touch verdiept spirituele verbinding .... lees verder

Spiritualiteit beschrijft in veel opzichten de essentie van de persoon, de ziel of geest verbinding en komt van het Latijnse spiritualis, van ademhalen, van wind (1). Van Healing Touch wordt aangenomen dat het werkt met het energieveld van een individu, dat een spirituele "laag" of component heeft die resulteert in een hartgerichte interactie tussen de cliënt en de beoefenaar. In een onderzoek aan het einde van het leven meldden deelnemers aan Healing Touch verhoogde ontspanning, verlichting van pijn, spiritueel voordeel, kalmte en verbeterde ademhaling (2). Een groot onderzoek van meer dan 300 Healing Touch-studenten ontdekte dat mensen op hogere niveaus van het programma hogere scores haalden op spiritualiteitsmaten (3). De bevindingen van de studie suggereren dat betrokkenheid bij een op energie gebaseerde therapie een manier kan zijn om spiritueel bewustzijn te ontwikkelen.
Referenties: Brown, L. (Ed.) (1993). Het nieuwe kortere woordenboek Oxford English. Oxford: Clarendon Press. Ziembroski J, Gilbert, N., Bossarte, R., Guldberg, G. (2003). Healing Touch en Hospice Care: resultaten aan het einde van het leven onderzoeken. Alternatieve en aanvullende therapieën. Deel 9, Nummer, 3; 146-151. Wardell, D. (2001). Spiritualiteit van Healing Touch-deelnemers. The Journal of Holistic Nursing, 19 (1), 71-86.


STRESS VERMINDERING

Healing Touch & Stressreductie .... lees verder

Stress heeft zowel positieve als negatieve effecten op het menselijke systeem. Hoewel een bepaalde hoeveelheid stress nodig is om verandering aan te moedigen en een stap vooruit te zetten met dagelijkse uitdagingen, zorgt langdurige stress voor een "uitputting" van de afweer van het lichaam (1). Dit kan leiden tot veranderingen in de immuunfunctie die het risico op ziekte verhogen en de manier beïnvloeden waarop het lichaam geneest. In ons stressvolle leven is het nuttig om de gelegenheid te krijgen om naar een plaats van vrede en rust te komen. Sommigen die Healing Touch ontvangen, melden dat het voelt alsof ze een diepe meditatie ervaren zonder de training en inspanning. Healing Touch is gebruikt in verschillende onderzoeken die stressreducties hebben gemeten. Veel van deze studies zijn uitgevoerd bij studenten omdat ze naar verluidt in een omgeving met veel stress zitten vanwege de aard van constante evaluatie (tests en cijfers) (4,5). Healing Touch bleek een positief effect te hebben op het verminderen van stress in deze groep, hoewel het niet altijd significant was. Bij personen die stressvolle gebeurtenissen ervaren, zoals invasieve medische procedures of behandeling voor ernstige ziekten, is ook gebleken dat Healing Touch het stressniveau vermindert (6,8-10).
Referenties: Dowd, T., Kolcaba, K, Steiner, R. & Fashinpaur, D. (2007). Vergelijking van een helende aanraking, coaching en een gecombineerde interventie op comfort en stress bij jongere studenten. Holistic Nursing Practice, 21 (4), 194-202. Taylor, B. (2001). De effecten van Healing Touch op het coping-vermogen, het zelfrespect en de algemene gezondheid van niet-gegradueerde studenten verpleegkunde. Aanvullende therapieën in verpleging en verloskunde, 34-42 februari. Krucoff, M.W., Crater, S.W., Green, C.L., Massa, A.C., Seskevich, J.E., Lane, J.D., Loeffler, K.A., Morris, K., Mashore, T.M., & Koenig, G. (2001). Integratieve noetische therapieën als toevoegingen aan percutane interventie tijdens onstabiele coronaire syndromen: Monitoring en actualisatie van Noetic Training (MANTRA) haalbaarheidspiloot. American Heart Journal, 142 (5), 760-7. Krucoff, MW., Crater, S., Gallup, D., Blankenship, J., Cuffe, M., Guarneri, M., Kreiger, R., Kshettry, V., Morris, K., Oz, M., Pichard, A., Sketch, M., Kownig, H., Mark, D., & Lee, K. (2005). Muziek, beeldspraak, aanraking en gebed als aanvulling op interventieve cardiale zorg: de monitoring en acutalisatie van noetische trainingen (MANTRA) II gerandomiseerde studie. Lancet, 366, 211-217. Seskevich, J.E., Crater, S.W., Lane, J.D. & Krucoff, M.W. (2004). Gunstige effecten van noetische therapieën op de stemming vóór percutane interventie voor onstabiele coronaire symptomen. Nursing Research, 53 (2), p. 116-121.


ZORG BIJ KANKER

Gebruik van Healing Touch voor het ondersteunen van kankerzorg .... lees verder

De diagnose kanker veroorzaakt vaak gevoelens van angst en verlies. De behandelingsfase van de ziekte is gericht op de vernietiging van kankercellen en kan vaak een impact hebben op gezond weefsel. Healing Touch kan een ondersteunende omgeving bieden voor personen die een behandeling voor kanker ondergaan. Het kan ook helpen sommige van de bijwerkingen van de behandeling te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. In deze studie van Cook en collega's (1) werden vrouwen die bestralingsbehandeling kregen voor gynaecologische en borstkanker willekeurig toegewezen aan een Healing Touch- of controlegroep. Degenen die Healing Touch ontvingen, vertoonden een betere kwaliteit van leven met significante verschillen in niveaus van vitaliteit, pijn en fysiek functioneren. In een andere studie (2) werden massagetherapie, Healing Touch en aanwezigheid vergeleken tijdens de behandeling van kanker. Zowel massage als Healing Touch hebben de pijn en stemmingsstoornissen aanzienlijk verminderd. Er waren ook verminderde niveaus van vermoeidheid in de Healing Touch-groep. Een aantal programma's voor personen die een kankerbehandeling ondergaan, zijn ontwikkeld uit een innovatief kankerondersteuningsprogramma genaamd Bosom Buddies in Hawaï in het midden van de jaren negentig. In dit programma kregen vrouwen met borstkanker tijdens hun behandeling Healing Touch aangeboden. Het succes van dit programma heeft zich verspreid over de Verenigde Staten en heeft nu verschillende namen, waaronder Healing Partners (Stanford Hospitals), LifeSpark Cancer Resources (Denver, Colorado), Healing Touch Buddies (Jupiter, Florida) en het Healing Touch Buddies-programma (Amsterdam , New York). Healing Touch kan vaak een gevoel van comfort en verbinding bieden tijdens moeilijke kankerschema's. Na het herstel leren overlevenden van kanker vaak Healing Touch en nemen ze deel aan serviceprogramma's voor kankerpatiënten als een manier om anderen de voordelen terug te geven die zij hebben waargenomen bij het ontvangen van Healing Touch.
Referenties: Cook, C.A.L., Guerrerio, J.F., Slater, V.E. (2004). Healing Touch en kwaliteit van leven bij vrouwen die bestraling tegen kanker krijgen: een gerandomiseerd gecontroleerd spoor, alternatieve therapieën in gezondheid en geneeskunde, 10 (3), p. 24-41. Post-White, J., Kinney, M.E. Savik, K., Gau, J.B., Wilcox, C. & Lerner, I. (2003). Therapeutische massage en Healing Touch verbeteren de symptomen bij kanker. Integratieve kankertherapieën, 2 (4), 332-344.